Standardutveckling · SIS/TK 182

Trä

Trä är ett vanligt förekommande byggmaterial och används både för utomhus- som inomhusmiljö. Träprodukter, främst av gran och furu i Sverige, omfattar rundvirke, sågade hyvlade trävaror, impregneringsmedel, bärande träkonstruktioner, dörrar och fönster, golv, trappor, träbaserade skivor och byggsystem. Kommittén verkar bland annat för att svenska och nordiska traditioner ska tillvaratas.

Kommittén för trä har i decennier varit med och utveckla väldefinierade produktstandarder för furu och gran, som är vanligt förekommande material i Sverige och Norden. Det är därför viktigt att vi i Sverige är med och påverkar, så att de svenska och nordiska traditionerna tillvaratas genom globalisering.

De europeiska och globala standarderna kompletteras efter behov med gemensamma nordiska eller rent nationella standarder. Exempelvis på nationella standarder är mått och profiler, som bidrar till att marknadens aktörer får nytta av de tekniska specifikationerna för att definiera sina krav.

Nya generationens Eurokoder

Eurokoderna håller på att omarbetas till nya versioner och ett intensivt arbete pågår bland Europas experter. Fram till 14 november 2021 var det möjligt att tycka till om förslaget, som var ute på remiss.

Mer information om kommitténs arbete:

Mer om TK 182- Trä
Arbetar nu med 51 standarder
EN 15119-1, Träskydd - Bedömning av emissioner från träskyddsbehandlat virke till miljön - Del 1:
EN 14592, Träkonstruktioner - Dymlingformade förbindare av stål (inkl. klammer) - Krav
ISO 17300-1.2, Wood residue and post-consumer wood - Classification - Part 1: Vocabulary
EN 1611-2, Sawn timber — Appearance grading of softwoods — Part 2: Other species
ISO 13912, Träkonstruktioner -
ISO/TR 21136, Timber structures - Vibration performance criteria for timber floors
EN 14374, Träkonstruktioner - Fanerträ (LVL) - Krav
ISO/TR 19623, Timber structures - Glued laminated timber - Assignment of glued laminated timber characteristic values from laminate properties
SS 232718, Virkespaket med sågat och hyvlat virke - Enhetslaster
ISO/TR 21141, Timber structures - Timber connections and assemblages - Yield and ultimate characteristics and ductility from test data
ISO 23478, Bamboo structures - Glued laminated bamboo - Test methods for determination of physical and mechanical properties
ISO 13061-6:2014/Amd 1, Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 6: Determination of ultimate tensile stress parallel to grain - Amendment 1
ISO 13061-7:2014/Amd 1, Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 7: Determination of ultimate tensile stress perpendicular to grain - Amendment 1
EN 13986:2004+A1:2015/A2, Träbaserade skivor för byggnader - Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning
Methods of test for evaluation of long-term , Timber structures - Methods of test for evaluation of long-term performance - Part 1: wood-based products in bending
EN 14081-2:2018/A1, Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 2: Maskinell hållfasthetssortering: kompletterande krav för första typprovning
EN 14081-3, Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 3: Maskinell hållfasthetssortering; kompletterande krav för produktionskontroll
EN 351-1, Träskydd - Träskyddsbehandlat massivt trä - Del 1: Klassificering av inträngning och upptagning av träskyddsmedel
EN 351-2, Träskydd - Träskyddsbehandlat massivt trä - Del 2: Riktlinjer avseende provtagning för analys av träskyddsbehandlat trä
EN 384:2016+A1:2018/A2, Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Bestämning av karakteristiska värden för mekaniska egenskaper och densitet
ISO 24322, Timber structures - Methods of test for evaluation of long-term performance - Part 1: wood-based products in bending
ISO 24323, Design methods for vibrational serviceability of timber floors
EN 20-1, Träskydd - Bestämning av den förebyggande skyddseffekten mot parkettbagge - Del 1: Ytimpregnerat trä - Provning
EN 12037, Träskydd - Fältprovningsmetod för bestämning av ett träskyddsmedels relativa skyddseffekt i exponering ovan mark - Lap-joint metod
EN 1001, Träskydd - Terminologi
EN 14322, Träbaserade skivor - Melaminbelagda skivor för inomhusbruk - Definitioner, krav och klassificering
EN 14323, Träbaserade skivor - Melaminbelagda skivor för inomhusbruk - Provning
ISO 4556, Wood raw parquet blocks — General characteristics
ISO 4561, Wood raw parquet blocks — Classification of parquet blocks
ISO 4562, Solid wood parquet -Classification of parquet strips
ISO 8965.2, Logging industry — Technology — Vocabulary
EN 13353, Massivträskivor (SWP) - Krav
ISO 13061-18, Physical and mechanical properties of wood — Test methods for small clear wood specimens — Vocabulary
ISO 5257, Bamboo Structures — Engineered bamboo composites — Evaluation requirements
ISO 13061-8, Physical and mechanical properties of wood — Test methods for small clear specimen — Part 8: Determination of ultimate strength in shearing parallel to grain
ISO 23823, General requirements for solid wood frame
EN 14734, Träskydd - Bestämning av impregnerbarhet hos träslag för impregnering med träskyddsmedel - Laboratoriemetod
CEN/TR , Bonded-in-rods in timber structures — Design and execution
EN 12369-3, Massivträskivor - Karaktäristiska värden för bärande konstruktioner - Del 3: Solida träskivor
ISO 7567, Bamboo Structures — Glued laminated bamboo — Product specification
EN 113-3, Träskydd - Provningsmetod mot träförstörande rötsvampar - Del 3: Utvärdering av beständigheten hos träbaserade skivor
CEN/TR 17809, Durability of wood and wood-based products - Remedial treatment of wood against insects by injection
CEN/TR 17810,
EN 460, Träskydd - Naturlig beständighet hos trä - Anvisningar för krav på träs beständighet i olika riskklasser
EN 13442, Trägolv och träpaneler - Beständighet mot kemikalier
EN 13489, Trägolv - Lamellparkett
EN 20-2, Träskydd - Bestämning av den förebyggande skyddseffekten mot parkettbagge - Del 2: Impregnerat trä - Provning
EN 370, Träskydd - Bestämning av utrotningsverkan för att förhindra utveckling av strimmig trägnagare - Provning
EN 1912, Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Inordnande av visuella sorteringsklasser i hållfasthetsklasser
EN 15119-2, Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 2: Wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the ground, fresh water or sea water) - Laboratory method
EN 117, Träskydd - Bestämning av giftvärden mot i Europa förekommande termiter - Provning
Visa fler Visa färre
Utgivet 80 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 182/AG 01, Rundvirke
SIS/TK 182/AG 04, Bärande träkonstruktioner
Deltagare 1 företag och organisationer
Rise Research Institutes of Sweden 1, Växjö
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Träteknik (79) Kemiteknik (71) Träskyddande kemikalier (71.100.50) Träbaserade skivor (79.060) Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01) Plywood (79.060.10) Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20) Övrigt (79.060.99) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsdelar (91.060) Eurokoder (91.070) Byggnadsstommar (91.080) Eurokod 5, Träkonstruktioner (91.070.05) Träkonstruktioner (91.080.20) Byggnadsprojektering (94) Trävaror (94.300) Golvbeläggningar (97.150) Innertak, golv, trappor (91.060.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Stenmark
Projektledare
annika.stenmark@sis.se.invalid

Linda Mellgren
Projektassistent
linda.mellgren@sis.se.invalid