Standardutveckling · SIS/TK 180

Murverk och Puts

Murverk kan utföras med allt från bränd tegelsten, kalksandsten, betonghålblock, lättklinkerblock till lättbetongblock. Murverk putsas och den ut- eller invändiga putsen blir en del av murverket. Kommittén verkar för att ta fram produktstandarder som innehåller kravspecifikationer för murverk och puts.

Kommittén är med och utvecklar produktstandarder, som innehåller kravspecifikationer för murverk och puts. De flesta standarder för provningsmetoderna är klara, vilket kan påverka provningsförfarande för tillverkare av murverksprodukter. Kommittén arbetar också med olika tillbehör som till exempel kramlor eller järn för förstärkning av själva murverket.

Kommittén arbetar för tillfället aktivt med Eurokod 6 med regler för dimensionering av bärande murverk (dvs SS-EN 1996-serien),  läs mer under frågor och svar om Eurokod 6 När det gäller Eurokoderna generellt, läs mer under kommittén Eurokoder – SIS/TK 203.

Publik remiss

Just nu finns möjlighet för alla som önskar att ge kommentarer på publika remiss:

prEN 1996-3 - Eurocode 6 - Design of Masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures
Det går bra att lämna kommentarer till 14 november. När remissperioden avslutats, sammanställs eventuella kommentarer som inkommit. Kommentarerna hanteras sedan av kommittén.

Obs! För att kunna hanteras av kommittén ska kommentarer på innehållet ske via den mall som finns. Av mallen framgår att för varje avsnitt man vill kommentera behövs dels motiv till ändringen ges och dels ett förslag till hur avsnittet kan ändras.

Standardförslagen är på engelska och föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer bör därför vara på engelska.

Nya generationens Eurokoder

Eurokoderna håller på att omarbetas till nya versioner och ett intensivt arbete pågår bland Europas experter. Fram till 14 november 2021 var det möjligt att tycka till om förslaget, som var ute på remiss.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 7 standarder
EN N1368, Masonry - Environmental product declarations - Product category rules complementary to EN 15904 for masonry products
EN 17193, Tegelblock för golvplattor
EN 1996-1-1, Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverkskonstruktioner
EN 1996-3, Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 3: Förenklade beräkningsmetoder för oarmerat murverk
EN 1996-2, Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 2: Dimensioneringsförutsättningar, materialval och utförande
EN 1996-1-2, Eurokod 6 -
EN CENTC 125 N1530, Specification for brick slips - Clay brick slips
Visa fler Visa färre
Utgivet 126 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
AB Joma, GNOSJÖ
Bekaert Svenska AB, GÖTEBORG
Combimix AB, BÅLSTA
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Sollentuna
Weber, VINTRIE
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 21 internationella kommittéer
CEN/TC 125, Masonry
CEN/TC 125/WG 1, Masonry units
CEN/TC 125/WG 10, Brick slips
CEN/TC 125/WG 2, Mortar
CEN/TC 125/WG 3, Ancillary components
CEN/TC 125/WG 4, Test methods
CEN/TC 125/WG 5, Application of external rendering and internal plastering
CEN/TC 125/WG 6, Thermal properties for masonry
CEN/TC 125/WG 7, Dangerous substances
CEN/TC 125/WG 8, Environmental product declaration
CEN/TC 125/WG 9, Clay flooring blocks
CEN/TC 177, Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete or light-weight aggregate concrete with open structure
CEN/TC 177/WG 1, Prefabricated Reinforced Components of AAC
CEN/TC 177/WG 2, Non-fines lightweight concrete components
CEN/TC 177/WG 3, Test methods
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 6, Eurocode 6: Design of masonry structures
CEN/TC 250/SC 6/WG 1, Evolution of EN 1996-1-1 General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
CEN/TC 250/SC 6/WG 2, Simplified calculation methods
CEN/TC 250/SC 6/WG 3, Structural fire design
CEN/TC 250/SC 6/WG 4, Design considerations, selection of materials and execution of masonry
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsmaterial (91.100) Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Linn Holegård
Projektassistent
linn.holegard@sis.se