Standardutveckling · SIS/TK 169

Småskalig utrustning för värmeproduktion

Genom standardiseringsarbetet vill man utarbeta metoder för att mäta effektivitet och utsläpp, lägga fast konstruktions- och säkerhetskrav samt standardisera metoder för att verifiera kraven. Projektet omfattar pelletsbrännare, ved- och pelletpannor, kaminer och andra lokaleldstäder samt gas- och oljebrännare.

Kommittén Småskalig utrustning för värmeproduktion hette tidigare "Pelletsbrännare". Europastandardiseringen av pelletsbrännare påbörjades år 2001 för att stödja och öka användningen av biobränslen och därmed begränsa utsläppen av koldioxid. Genom att arbeta för att lika krav och samma provningsmetoder införs i Europa kommer den svenska exporten att underlättas. 

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 22 standarder
ISO 22967, Forced draught oil burners
EN 16510-2-1, Lokaleldstäder för fasta bränslen - Del 2-1: Braskaminer
EN 16510-2-4, Lokaleldstäder för fasta bränslen - Del 2-4: Varmvattenpannor för direkt och indirekt värmeavgivning - Nominell effekt upp till 50 kW.
EN , Residential solid fuel burning appliances - 2-X Roomheater or inset appliances fired by woodlog and/or pellet
CEN/TC 47 N 678, Resistance of metallic materials to liquid biogenic and alternative fuels and their blends
EN Decision Buffer tanks + working draft, Central heating boilers — Specification for indirectly heated unvented (closed) metallic pressurized buffer tanks — Requirements, testing and marking
Decision Buffer tanks + working draft , NWIP Central heating boilers — Specification for indirectly heated unvented (closed) metallic pressurized buffer tanks — Requirements, testing and marking
EN , Heating boilers - Heating boilers for solid biofuels, automatically stoked, nominal heat output in the range of 500 kW - 1000 kW - Terminology, field measurements of emissions and efficiency.
EN 303-6:2019/A1, Värmepannor - Del 6: Värmepannor med fläktbrännare - Särskilda krav för beredning av tappvarmvatten i kombinationspannor med förstoffningsbrännare och med nominell värmetillförsel ej överstigade 70 kW
EN 15332:2019/A1, Värmepannor - Energiutvärdering för varmvattenbehållare
EN 16510-2-5, Lokaleldstäder för fasta bränslen - Del 2-5: Långsamt värmeavgivande eldstad för fasta bränslen
EN 16510-2-7, Lokaleldstäder för fasta bränslen - Del 2-7: Kombinerade apparater eldade med ved och träpellets
EN 303-2, Värmepannor - Del 2: Värmepannor med fläktbrännare - Särskilda krav för pannor med förstoftningsoljebrännare
EN 304, Värmepannor - Varmvattenpannor med förstoftningsoljebrännare - Energiteknisk provning
EN 16647-1, Alkoholdrivna rökfria eldstäder - Säkerhetskrav och testmetoder -Del 1: Manuellt manövrerade dekorativa eldstäder för hushållsbruk
EN 16510-1:2022/A1, Lokaleldstäder för fasta bränslen - Del 1: Allmänna krav och provningsmetoder
EN XXX, Clarification of measurement procedures - normalization of NOx values to a reference nitrogen content in the fuel
, Next generation test method to determine particulate matter in flue gas of residential solid fuel burning appliances
EN 14059/rev, Oljelampor för dekoration - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 1-1, Lokaleldstäder för flytande bränslen - Del 1: Allmänna krav och provningsmetoder
EN 1-2, Lokaleldstäder för flytande bränslen - Del 2: Fotogenkaminer med förångningsbrännare
EN 15821, Bastuaggregat för styckeved - Krav och provningsmetoder
Visa fler Visa färre
Utgivet 38 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
AB Karlskrona Lampfabrik, Karlskrona
Enertech AB, Ljungby
Janfire AB, Åmål
Konsumentverket / KO, Karlstad
Nibe AB, Markaryd
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
SPX Flow Europe Limited Sweden filial, EKERÖ
Swedish Heating Boilers and Burners Association, SBBA, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 109, Oil and gas burners
CEN/TC 295, Residential solid fuel burning appliances
CEN/TC 295/WG 3, Heat storage stoves (SHRA) and sauna stoves
CEN/TC 295/WG 5, Measurement methods
CEN/TC 46, Fireplaces for liquid fuels
CEN/TC 47, Atomizing oil burners and their components - Function - Safety - Testing
CEN/TC 57, Central heating boilers
CEN/TC 57/WG 2, Requirements for efficiency and emission and test methods for central heating boilers
CEN/TC 57/WG 4, Low pressure boilers
CEN/TC 57/WG 6, Airborne noise emissions
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Elektriska värmeapparater (97.100.10) Hem och hushåll, underhållning, sport (97) Elektriska rumsuppvärmningsapparater för hushållsbruk (97.100) Värmeapparater drivna med fast bränsle (97.100.30) Övriga energikällor (97.100.99) Värmeapparater drivna med flytande bränsle (97.100.40) Gasdrivna värmeapparater (97.100.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Verksamhetsplan 2023

I verksamhetsplanen kan du läsa mer om omfattningen av kommitténs arbete, årets mål och aktiviteter

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alicia Björnsdotter
Projektledare
alicia.bjornsdotter@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Henrik Persson
Ordförande
RISE Research Institute of Sweden AB