Standardutveckling · SIS/TK 160

Textil

Vi förväntar oss att de kläder och textilier vi finner i butikerna inte innehåller kemikalier som är farliga för oss (allergiframkallande eller cancerogena). Det är också en självklarhet att barnkläder inte ska utgöra någon fara för det lilla barnet. Då vi tvättar våra kläder vill vi inte att plagget tappar färg, noppar sig eller ändrar form. Inom textilstandardiseringen arbetar vi därför aktivt med att ta fram standarder inom dessa områden, bland mycket annat.

Standardiseringen i textil är ett stort område som spänner över allt från storleksmärkning, säkerhet i barnkläder, till tvättråd, provningsmetoder för att detektera kemikalier och miljöaspekter. Textil används inte bara till kläder, utan även till exempel inom sjukvård, fordon, möbel- och heminredningssektorn.

Lista publicerade standarder.

Standarder underlättar i internationell kommunikation, vid produktutveckling, tillverkning, inköp och användande av produkter. De främjar även förhöjd produktkvalitet och reducerar reklamationer. Standarder leder också till att produkter blir säkrare t.ex. genom minskat innehåll/tillsättning av farliga kemikalier.

SIS/TK 160 Textil och dess arbetsgrupper deltar aktivt och speglar arbetet i drygt 40 olika arbetsgrupper inom textil på såväl europeisk nivå (CEN) som global nivå. (ISO) Detta för att få så harmoniserad kravnivå möjligt över landsgränserna/marknaderna. Idag finns det drygt 400 publicerade standarder inom TK 160 Textil arbetsområde.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från textilföretag, provningslaboratorier, intresse- /branschorganisationer, forskningsinstitut, högskola/universitet och myndighet.

Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion mellan olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens riktlinjer och standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Den pågående mandaterade standardiseringen inom risker i barns sovmiljö;  EN 16779, 16780 och EN 16781, som är kopplad till EU´s produktsäkerhetsdirektiv är ett bra exempel på detta.

SIS/TK 160 svarar och kommenterar också på relevanta remisser inom området från Europeiska Kommissionen direkt/via Konsumentverket, Kommerskollegium.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Textil. Kanske du idag jobbar på ett företag som kvalitet- produktansvarig, inköpare, tillverkare av textil produkter eller på bransch/intresseorganisation, provningslaboratorie, forskningsinstitut, myndighet eller universitet/högskola med anknytning till textila produkter. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet!

Du väljer om du vill vara med i textilkommittén inklusive dess arbetsgrupper, eller om du hellre enbart vill vara med i specifika arbetsgrupper. Kommitténs arbetsgrupper är:

  • Storleksmärkning av kläder
  • Färg, tvätt och vatten
  • Brännbarhet
  • Mekaniska egenskaper
  • Säkerhet i barnkläder
  • Kemi
  • Fiber, material och märkning
  • Risker i barns sovmiljö
  • Miljöaspekter

Du kan läsa mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 80 standarder
ISO 17751, Textil - Kvantitativ analys av animaliska fibrer med mikroskop - Kaschmir, ull, särskilda fibrer och deras blandningar
ISO 20755, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of animal hair fibers by MALDI-TOF MS method - Wool, cashmere, yak, and some other animal hairs and their blends
ISO 20920, Textiles — Man-made fibres—Determination of dye-uptake of polyester fibres at normal pressure
EN 15930, Fibrer - Fibrers elasticitet - Provningsmetoder
EN 15618, Gummi- eller plastbelagda tyger - Möbeltyger - Klassificering och provningsmetoder
ISO 21585, Textiles - Labelling specification on fibre quality of pure cashmere products
ISO 21915-1, Textiles - Testing methods for identification and quantitative analysis of cupro and lyocell fibre mixtures
ISO 21764, Textiles - Determination of fineness of flax fibres - Permeametric methods
ISO 22039, Textiles - Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibers - Peptide detection using LC-ESI-MS without protein reduction
ISO 22202, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textiles - Part 2: Turmeric
ISO 22193, Textiles - Man-made fibers - Determination of resistivity of staple fibres
ISO 12945-4, Textil - Bestämning av tygs benägenhet att bilda ytludd och noppor - Del 4: Analys av noppor, ytludd eller maskor
EN 17681-1, Textil och textila produkter - Organiskt fluor - Del 1: Bestämning av icke flyktiga ämnen genom extraktionsmetod med användning av vätskekromatografi
EN 17681-2, Textil och textila produkter - Organiskt fluor - Del 2: Bestämning av flyktiga ämnen genom extraktionsmetod med användning av gaskromatografi
ISO 3758, Textiles - Care labelling code using symbols
ISO 23074, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Indigo
ISO 23333, Textiles — Determination of index ingredient from coloured textile — Part 2: Lac
ISO 23341, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Rheum emodi
ISO 12945-1, Textil - Bestämning av tygs benägenhet att bilda noppor, ytludd eller maskor- Del 1: Pillingboxmetod
ISO 12945-2, Textil - Bestämning av tygs benägenhet att bilda noppor, ytludd eller maskor - Del 2: Modifierad Martindale-metod
ISO 12945-3, Textil - Bestämning av tygs benägenhet att bilda noppor, ytludd eller maskor - Del 3: Tumlingsmetod med Randomapparat
ISO 23492, Cotton fibres - Test method for sugar content - High performance liquid chromatogarphy(HPLC)
ISO 2647, Wool - Determination of percentage of medullated fibres by the projection microscope
EN 1875-3, Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av rivhållfasthet - Del 3: Trapetsmetod
ISO 21915-2, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends - Part 2: Blend quantification using light microscopy method
ISO 21915-3, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends - Part 3: Blend quantification using spectral analysis method
ISO 24040, Textil - Bestämning av vissa bensotriazolföreningar
EN 14682, Barnkläders säkerhet - Snoddar och dragband i barnkläder - Specifikationer
ISO 20947-3, Performance evaluation protocol for digital fitting systems — Part 3: Digital fitting performance
ISO 24067, Textiles - Cotton fibers - Determination of neps and short fiber content - Photoelectric method
ISO 24180, Textiles - Synthetic fibers - Determination of electrical resistance of filament yarns
ISO 14184-3, Textiles - Determination of formaldehyde - Part 3: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method) - Determination by liquid chromatography
ISO 24461, Textiles - Anti-mosquito performance test method - Contact repellency test method using the attractive blood-feeding apparatus
ISO 24584, Textiles - Smart textiles - Test method for sheet resistance of conductive textiles using non-contact type
EN 17534, Textiles - Physiological effects - Measurement of liquid sweat transport and buffering
EN 17528, Kläder - Fysiologiska effekter - Mätning av vattenångamotstånd med hjälp av svettande docka
ISO/TS 3736-2, Digital fitting — Service procedure — Part 2: Customized clothing online and off-line
ISO/TS 3736-1, Digital fitting — Service procedure — Part 1: Ready-to-wear clothing online and off-line
ISO 1833-22, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 22: Blandning av viskos eller vissa typer av kupro eller modal eller lyocell med linfibrer (metod med myrsyra och zinkklorid)
ISO 4333, Textiles — Measurement of derived-protein from pollen and other sources on textile products
ISO 105-C09, Textil - Färghärdighetsprovning - Del C09: Färghärdighet mot hushålls- och kommersiell tvättning - Oxidativ blekreaktion vid användning av ett fosfatfritt referenstvättmedel som innehåller en blekaktivator för låg temperatur
ISO 14389, Textil - Bestämning av ftalatinnehållet - Tetrahydrofuranmetod
ISO 4465, Textiles — Product specification for the production, preparation, marketing and traceability of the Angora rabbit fibre
ISO 20932-1:2018/Amd 1, Textil - Bestämning av tygers elasticitet - Del 1: Remsmetoder - Tillägg 1
ISO 1833-3, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 3: Blandningar av acetat och vissa andra fibrer (metod med aceton)
EN ISO 24584, Textiles - Smart textiles - Test method for sheet resistance of conductive textiles using non-contact type (ISO/DIS 24584:2021)
ISO 8559-4, Size designation of clothes — Part 4: Determination of the coverage ratios of body measurement tables
ISO 4484-2, Textil och textilprodukter - Mikroplaster från textila källor - Del 2: Kvalitativ och kvantitativ utvärdering av mikroplaster
ISO 6330, Textil - Förfaranden för hushållstvätt och torkning vid provning av textilier
ISO 5157, Textiles — Environmental aspects — Vocabulary
ISO 5162, Textiles — Quality labelling specification for dehaired cashmere
ISO 9867, Textil - Utvärdering av tygers skrynklingsåterhämtning - Utseendemetod
EN ISO 4484-2, Textil och textilprodukter - Mikroplaster från textila källor - Del 2: Kvalitativ och kvantitativ utvärdering av mikroplaster
ISO 5228, Textiles — Measurement of emission mass of fibre debris from textile products for microplastics detection — Domestic washing method
ISO 1973, Textilfibrer - Bestämning av linjär massa - Gravimetrisk metod och vibroskopmetod
ISO 5533, Textiles — Quantification of PAN-based carbon fibre content — Elemental analyser method
ISO 5688, Textiles Synthetic filament yarn - Test method for crimp contraction properties of textured yarn
EN 17137, Textil - Bestämning av halten föreningar baserade på klorbensener och klortoluener
ISO 5773, Textiles - Determination of components in flax fibres
CEN/TS 17553, Textiles and textile products - Community face coverings - Minimum requirements, methods of testing and use
EN 12934, Fjäder och dun - Innehållsdeklaration för dun och fjäder använt som stoppningsmaterial
EN ISO 4465, Textiles - Animal welfare in the supply chain - General requirements for the production, preparation and traceability of Angora rabbit fibre, including ethical claims and supporting information (ISO/DIS 4465:2021)
ISO 4484-1, Textil och textilprodukter - Mikroplaster från textila källor - Del 1: Bestämning av materialförlust från tyger vid tvätt
EN ISO 6330, Textil - Förfaranden för hushållstvätt och torkning vid provning av textilier
ISO 22195-3, Textiles — Determination of index ingredient from coloured textiles — Part 3: Myrobalan
EN ISO 2076, Textil - Konstfibrer - Generella namn
ISO 6956, Textiles — Test method for the protection characteristic of rainfall environment for garment products
ISO 18264, Textile slings Lifting slings for general purpose lifting operations made from fibre ropes - High Modulus PolyEthylene
EN ISO 20932-1:2020/A1, Textil - Bestämning av tygers elasticitet - Del 1: Remsmetoder - Tillägg 1
ISO 8559-5, Size designation of clothes — Part 5: Anthropometric definitions for head and face
SIS/TS 17, Textil och textila produkter — Säkerhet för barnkläder testmetod för avtagbara huvor/ testmetod för löstagning av huvor
ISO 7249, Textiles - Manmade fibres - Determination of burning behaviour by oxygen index
EN ISO 4484-1, Textil och textilprodukter - Mikroplaster från textila källor - Del 1: Bestämning av materialförlust från tyger vid tvätt
ISO 22992-3, Textiles — Determination of certain preservatives — Part 3: Determination of phenolic preservatives residues (method using LC-MS/MS)
ISO 4484-3, Textiles and textile products — Microplastics from textile sources — Part 3: Measurement of collected material mass released from textile end products by domestic washing method
ISO/TS 23752, Clothing — Body shapes — Shape analysis of 3D body scan data
EN 17667, Test method - Determination of thermal resistance of filled textile articles and similar items using small guarded hotplate apparatus
ISO 9348, Textiles — Determination of the propensity of fabrics to accumulate particulate matter — Digital measurement method
EN ISO 14389, Textil - Bestämning av ftalatinnehållet - Tetrahydrofuranmetod
ISO 18782, Textiles - Determination of dynamic hygroscopic heat generation
Visa fler Visa färre
Utgivet 77 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 160/AG 01, Storlekssystem för kläder
SIS/TK 160/AG 05, Säkerhet i barnkläder
SIS/TK 160/AG 09, Miljöaspekter
Deltagare 1 företag och organisationer
Helly Hansen AS, Oslo
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Textil- och läderteknik (59) Processer i textilindustrin (59.020) Textila tillsatsmedel (59.040) Textilfibrer (59.060) Produkter från textilindustrin (59.080) Armeringsmaterial för kompositer (59.100) Textilmaskiner (59.120) Kläder (61.020) Konfektionsindustri (61) Huvudbonader, beklädnadstillbehör, knäppningsanordningar i kläder (61.040) Fotbeklädnader (61.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka på föjande länkar för att ta dig till kommitténs Digitala arbetsyta eller Röstningsportal

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Farshad Akhondi
Projektledare
0704269876
farshad.akhondi@sis.se.invalid

Christine Allansson
Projektassistent
christine.allansson@sis.se.invalid