Standardutveckling · SIS/TK 121

Bestämning av mikrostruktur i stål

Mikrostrukturen i stål spelar en avgörande roll för stålets egenskaper. Att kunna klassifiera och kvantifera faser, korn, inneslutningar och utskiljningar har stor betydelse vid utveckling av nya stålsorter och processer liksom vid användning av stålen. Kommittén arbetar fram standarder till stöd för utvecklingsarbete och användning av stålen.

Kommittén arbetar för att det ska finnas gemensamma internationellt accepterade standarder med god noggrannhet och reproducerbarhet. Detta för att detektera, klassificera och mäta metallografiska storheter och fenomen som behövs:

  • för att kunna ange krav i specifikationer
  • för att jämföra resultat från olika laboratorier
  • vid stålutveckling
  • vid processutveckling
  • vid haverianalyser
  • för att jämföra mikrostrukturer
  • för att uppskatta vissa av stålets egenskaper

Bestämningen kan ske med hjälp av alla typer av instrument och metoder till exempel optisk mikroskopi, elektronmikroskopi och bildanalys.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 22 standarder
, Proposal for a New Work Item on the Revision of ISO 4969: 1980 Steel - Macroscopic examination by etching with strong mineral acids
, Proposal for a New Work Item on "Method for evaluation of hydrogen delayed fracture resistance of high strength steels"
, Determination of percentage of resolvable pearlite in the high carbon steel wire rod
ISO 19342, Microbeam analysis — Scanning electron microscopy — Image sharpness evaluation by DR method
ISO PRF 20171, Microbeam analysis - Scanning electron microscopy - Tagged image file format for scanning electron microscopy(TIFF/SEM)
ISO/TR 20580, Preparation of metallographic specimens
ISO 3887, Stål - Bestämning av avkolningsdjup
ISO/TS 21383, Qualification of the scanning electrion microscope for quantitative measurements
ISO 16573-2, Steel — Measurement method for the evaluation of hydrogen embrittlement resistance of high-strength steels — Part 2: Slow stain rate test
ISO 23014, Steel-Quantitative analysis of Mn dendritic segregation in continuously cast product
ISO 4968, Steel - Macrographic examination by sulfur print (Baumann method)
ISO 23703, Guideline for Misorientation Analysis to assess mechanical damage by Electron Backscatter Diffraction (EBSD)
ISO 23699, Microbeam Analysis - Electron Backscattered Electron Diffraction - Vocabulary
ISO 23749, Microbeam analysis Electron backscatter diffraction Quantitative determination of austenite in steel
ISO 24418, Microbeam analysis - A Guideline for Long Period Analysis Using SEM-EDS
ISO 24639, Microbeam analysis - Analytical electron microscopy - Calibration procedure of energy scales for elemental analysis of electron energy loss spectroscopy
ISO 22029, Microbeam analysis - EMSA/MAS standard file format for spectral-data exchange
ISO 5820, Microbeam analysis — MSA/MAS/AMAS hyper-dimensional data file specification (HMSA)
ISO 7017, Microbeam analysis-Guidelines for orientation measurement using transmission Kikuchi diffraction in scanning electron microscope
EN ISO 18203, Stål - Bestämning av ythärdade skikts tjocklek (ISO 18203:2016)
ISO 643, Steels — Micrographic determination of the apparent grain size
ISO 4967, Stål - Bestämning av halt av icke-metalliska inneslutningar - Mikrometod med användning av referensbilder
Visa fler Visa färre
Utgivet 19 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
Höganäs Sweden AB, HÖGANÄS
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, AVESTA
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
Suzuki Garphyttan AB, GARPHYTTAN
SWERIM AB, KISTA
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 17/SC 7, Methods of testing (other than mechanical tests and chemical analysis)
ISO/TC 17/SC 7/WG 2, Micrographic determination of the apparent grain size
ISO/TC 17/SC 7/WG 4, Determination of content of non-metallic inclusions — Micrographic method using standard diagrams
ISO/TC 202, Microbeam analysis
ISO/TC 202/SC 1, Terminology
ISO/TC 202/SC 2, Electron probe microanalysis
ISO/TC 202/SC 3, Analytical electron microscopy
ISO/TC 202/SC 4, Scanning electron microscopy
ISO/TC 202/WG 10, Microbeam analysis - Electron backscatter diffraction of steel products
CEN/TC 459/SC 1, Test methods for steel (other than chemical analysis)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Tillverkning av metalliska material (77.020) Provning av metalliska material (77.040) Övrigt (77.040.99) Provning av metalliska material Allmänt (77.040.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kalender

2022
februari
ons
9
SIS/TK 121 Möte
08:30 - 10:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander
Projektledare
mans.sjolander@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
ghenwa.naffouje@sis.se