Standardutveckling · SIS/TK 118

Rörledningsprodukter och ventiler

Rörledningsprodukter och ventiler används för att transportera och styra olika typer av fluider. De återfinns inom de flesta industrier och är ofta anpassade efter branschens specifika krav. Skilda tekniska specifikationer och säkerhetskrav kan skapa tekniska handelshinder för export och import. Brukare, tillverkare och myndigheter har därför ett uttalat behov av standarder med en bred förankring både nationellt och internationellt.

Kommittén för rörledningsprodukter och ventiler påverkar aktivt det tekniska innehållet i standarder och kopplingen till relevanta Europeiska direktiv inom tryck- och byggområdet. Standarderna syftar till att produkterna ska vara säkra, ha hög teknisk kvalitet och underlätta kontakten mellan inköpare och tillverkare. Standarderna omfattar produkter som ingår i komplexa rörledningssystem, där det ställs krav på att alla delar är kompatibla och går att använda tillsammans.

Vill du vara med i kommittén?

Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss (se kontaktuppgifter till höger) så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 38 standarder
EN 10352:2012, Rostfria rördelar - Pressrördelar för metalliska rör
EN 10255, Stålrör - Olegerade stålrör för svetsning, gängning och andra fogningsmetoder - Tekniska leveransbestämmelser
EN 10253-4, Svetsrördelar - Del 4: Austenitiska och austenit-ferritiska (duplexa) rostfria stål med särskilda kontrollkrav
EN 15266:2007/FprA1:2011, Rostfria stål för bockningsbara korrugerade rörledningar i byggnader för gas med ett arbetstryck lägre än 0,5 bar
EN , Welded fittings for the food and chemical industries -Tees, bends and reducers for welding
ISO 21799, External corrosion protection system for Ductile Iron Pipes and Fittings
ISO 21052, Restrained joint system for Ductile Iron Pipe - Length Calculations of Restrained Pipes and Fittings
EN 1092-1:2018/A1, Flänsar och deras förband - Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör, PN-betecknande - Del 1: Stålflänsar
EN 10305-3, Precisionsstålrör - Tekniska leveransbestämmelser - Del 3: Kallbearbetade kalibrerade svetsade precisionsstålrör
EN 15714-6:2022, Rörledningsarmatur - Industriventiler - Manöverdon - Del 3: Pneumatiska delvarviga manöverdon - Grundläggande krav
EN ISO 8233, Rörledningsarmatur - Ventiler av plast - Vridmoment - Provningsmetod
EN ISO 21809-2:2021, Petroleum- och naturgasindustrier - Utvändiga beläggningar för land- eller vattenförlagda rörledningar för användning i rörtransportsystem - Del 2: Enskiktsbeläggning av påsmält epoxy
ISO 21809-2, Petroleum- och naturgasindustrier - Utvändiga beläggningar för land- eller vattenförlagda rörledningar för användning i rörtransportsystem - Del 2: Enskiktsbeläggning av påsmält epoxy
EN 1591-1, Rörflänsar - Flänsförband - Konstruktionsregler för cirkulära flänsförband med packning - Del 1: Beräkning
EN 593, Rörledningsarmatur - Industriventiler - Vridspjällsventiler av metalliska material
EN 10284, Rördelar - Rördelar av aducerat gjutjärn med kompressionsändar för rörledningssystem av polyetylene
EN 10344, Rördelar av aducerjärn med tryckändar för stålrör
EN 10242, Aducerade gängrördelar
EN ISO 10497, Rörledningsarmatur - Typprovning av ventiler - Krav vid brandprovning
EN ISO 4126-10, Rörledningsarmatur - Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning - Del 10: Dimensionering av säkerhetsventiler för gas/vätska tvåfasflöde
EN 14585-1, Trycksatta, korrugerade metallslangsanslutningar
EN 19, Industriventiler - Märkning av ventiler av metalliska material
EN 15714-3:2022, Rörledningsarmatur - Industriventiler - Manöverdon - Del 3: Pneumatiska delvarviga manöverdon - Grundläggande krav
Industrial valves, Industrial valves - Functional safety of safety-related valves and actuators
EN 12560-1, Rörflänsar - Packningar för klassbetecknade flänsar - Del 1: Icke-metalliska plana packningar med eller utan mellanlägg
EN 1514-1, Rörflänsar och packningar - Mått för packningar för PN-betecknade flänsar - Del 1: Icke-metalliska plana packningar med eller utan mellanlägg
EN 1759-4, Rörflänsar och packningar - Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör, tryckklassbetecknade - Del 4: Flänsar av aluminiumlegeringar
EN 1092-3, Flänsar och deras förband - Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör, PN-betecknade - Del 3: Flänsar av kopparlegeringar
EN 1759-3, Flänsar och deras anslutningar - Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör - Klassbetecknade - Del 3: Flänsar av kopparlegeringar
EN 16668, Rörledningsarmatur - Krav och provning för industriventiler av metalliska material vid användning som tryckbärande anordning
EN ISO 1179-2:2022, Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för allmän tillämpning - Portar och anslutningsdelar med ISO 228-1-gängor med tätningar av gummi eller metall mot metall - Del 2: Ändstycken för hög belastning (S) och för låg belastning (L) och tätningar av gummi (typ E) (ISO 1179-2:2013)
EN ISO 5117, Automatiska ångfällor - Produktions- och prestandatester
EN 14525, Kopplingar med vida toleranser och flänsadapters i segjärn för användning med rör av olika material: segjärn, gråjärn, stål, PVC-U, PVC-O, PE, fibercement
EN 17800:2022, Livscykelkostnad och livscykelanalys för rörsystem av segjärn
EN 15542:2022, Rör, rördelar och tillbehör av segjärn - Extern cementbruksbeläggning för rör - Krav och provningsmetoder
EN ISO 23632, Industriventiler -
EN 15266, Rostfria stål för bockningsbara korrugerade rörledningar i byggnader för gas med ett arbetstryck upp tilll 0,2 bar
EN 12516-2, Rörledningsarmatur - Industriventiler - Hållfasthetsberäkning av ventilhus - Del 2: Beräkningsmetod för ventilhus av stål
Visa fler Visa färre
Utgivet 246 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 15 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
AB Somas Ventiler, SÄFFLE
BVT Sweden AB, KARLSTAD
CCI Valve Technology AB, SÄFFLE
Dahl Sverige AB, MALMÖ
DENSIQ AB, VÄSTRA FRÖLUNDA
Halltorp Rördelar AB, KALMAR
Nordic Flanges AB, SJÄLEVAD
Nordic Flanges AB, STOCKHOLM
Nords International AB Molkom Works, MOLKOM
OSTP Sweden AB, ÖRNSKÖLDSVIK
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
SSG Standard Solutions Group AB, SUNDSVALL
TT Gaskets Sweden AB, Uppsala
Tubman AB, GUSTAVSBERG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
CEN/TC 203, Cast iron pipes, fittings and their joints
CEN/TC 342, Metal hoses, hose assemblies, bellows and expansion joints
CEN/TC 459, ECISS - European Committee for Iron and Steel Standardization
CEN/TC 459/SC 10, Steel tubes, and iron and steel fittings
CEN/TC 459/SC 10/WG 10, Tubes for mechanical and general engineering purposes
CEN/TC 459/SC 10/WG 3, Fittings
CEN/TC 69, Industrial valves
CEN/TC 69/WG 1, Basic standards
CEN/TC 69/WG 10, Safety devices against excessive pressure
CEN/TC 69/WG 12, Valves for the process industry
CEN/TC 69/WG 4, Butterfly valves
CEN/TC 74, Flanges and their joints
CEN/TC 74/WG 2, Steel flanges
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Rörledningskomponenter och rörledningar (23.040) Ventiler (23.060) Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09) Rör av järn och stål (23.040.10) Rördelar av metall (23.040.40) Rörflänsar, kopplingar och andra röranslutningar (23.040.60) Slangar och slangledningar (23.040.70) Packningar för rörledningar och slangledningar (23.040.80) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Ventiler Allmänt (23.060.01) Kägelventiler (23.060.10) Kulventiler (23.060.20) Slidventiler (23.060.30) Tryckregulatorer (23.060.40) Backventiler (23.060.50) Övriga ventiler (23.060.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs sida på SIS Documents.

Tillgång till standarderna SIS Abonnemang.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Produktguide

Kalender

2022
oktober
tor
20
TK118-möte i Göteborg
10:00 - 14:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna-Carin Näreskog
Projektledare
anna-carin.nareskog@sis.se

Emma Stenberg
Projektassistent
+46704533317
emma.stenberg@sis.se