Standardutveckling · SIS/TK 108

Renhetsteknik

Renhetsteknik blir allt viktigare när optimering av produkter och processer ökar. Kommittén behandlar renhet med avseende på partiklar i luft, vätskor och ytor. Renhetskrav vid tillverkning av känsliga produkter kan specificeras och kontrolleras med hjälp av de standarder som kommittén arbetar med.

Kommittén för renhetsteknik är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa ett heltäckande system för klassificering av renhet, provningsmetoder för att verifiera renhetskrav och metoder för arbete i renhetskontrollerade områden. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för konstruktörer, tillverkare och leverantörer av utrustning att enas om gemensamma krav för tillverkning och kontroll.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Arbetar nu med 23 standarder
ISO/TS 12669, Hydraulik - Renhetsteknik - Metod för bestämning av den renhetsnivå (RCL) som krävs för ett system
ISO 14698-1, Renhetsteknik - Kontroll av mikrobiologiska föroreningar i renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 1: Allmänna principer och metoder
ISO 17910, Assessment of suitability of equipment and materials for cleanrooms
ISO 23309, Hydraulik - Monterade system - Metoder för att rengöra ledningar genom spolning
EN CEN/TC 243 N 815, Cleanroom energy - Code of practice for improving energy efficiency in cleanrooms and clean air devices
ISO N 264, Cleanrooms and associated controlled environments: Cleanroom Energy - Code of practice for improving energy efficiency in cleanrooms and clean air devices
CENTC 243 N 189 , Work Item 'Cleanroom technology - Code of practice for improving energy efficiency in cleanrooms and clean air devices' - Proposal for development under Vienna Agreement (ISO lead)
EN 14698-9, N 193 Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control
ISO 14644-4, Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 4: Utförande och driftsättning
ISO 14698-9, Renhetsteknik - Kontroll av mikrobiologiska föroreningar i renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer
ISO 21018-1, Hydraulik - Vätskors renhet - Kontroll av partikelföroreningsnivån hos vätskor - Del 1: Allmänna principer
ISO/TR 22681, Hydraulic fluid power - Impact and use of ISO 11171:2016 µm(b) and µm(c) particle size designations on particle count and filter test data
ISO 14644-16, Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 16: Allmänna riktlinjer för att förbättra energieffektiviteten i renrum och i enheter för ren luft
ISO 16889:2008/DAmd 1, Hydraulik - Filter - Flerstegsmetod för utvärdering av filtreringsegenskaper
ISO/TR 4813, Hydraulic fluid power — Background, impact and use of ISO 11171:2020 on particle count and filter test data
ISO/TR 4808, Renhetsteknik -
ISO 4405, Hydraulik - Renhetsteknik - Vätskors renhet - Bestämning av partikelförorening med gravimetrisk metod
ISO 16889, Hydraulik - Filter - Flerstegsmetod för utvärdering av filtreringsegenskaper
ISO 11500, Hydraulvätskor - Bestämning av partikelföroreningsnivån hos ett vätskeprov genom automatisk partikelräkning med ljusblockering
ISO 4407, Renhetsteknik - Vätskors renhet - Visuell partikelräkning med hjälp av optiskt mikroskop
SS 2680, Renhetsteknik - Renhetskontrollerad industrimiljö
ISO 11171, Hydraulik - Kalibrering av automatiska partikelräknare för vätskor
EN ISO 14644, Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 4: Utformning och driftsättning
Visa fler Visa färre
Utgivet 33 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Airson Engineering AB, ÄNGELHOLM
Camfil Svenska AB, TROSA
Chalmers Tekniska Högskola, GÖTEBORG
Elis Textil Service AB, NYKÖPING
My Air Test and Validation in Sweden AB, Linköping
Nordiska R3-Föreningen, ÅSTORP
RISE IVF AB, Mölndal
RISE IVF AB, Borås
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 131/SC 6, Contamination control
ISO/TC 131/SC 6/WG 1, Sampling, contamination analysis and reporting
ISO/TC 131/SC 6/WG 2, Filter and separator evaluation
ISO/TC 131/SC 6/WG 3, Component and system cleanliness
ISO/TC 209, Cleanrooms and associated controlled environments
ISO/TC 209/WG 11, Assessment of suitability of equipment and materials for cleanrooms
ISO/TC 209/WG 13, Energy saving for cleanrooms
ISO/TC 209/WG 3, Metrology and test methods
ISO/TC 209/WG 4, Design and construction
ISO/TC 22/SC 34/WG 17, Road vehicles – Cleanliness of components
CEN/TC 243, Cleanroom technology
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Sammanfattning våren 2021 inom medtech området

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för våren 2021.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning Våren 2021(pdf)

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Agneta Gunillasson
Projektledare
agneta.gunillasson@sis.se

Ulla Hihldor
Projektassistent
ulla.hihldor@sis.se