Standardutveckling · SIS/TK 106

Hydraulik och pneumatik

Kommittén för hydraulik och pneumatik arbetar med att ta fram standarder inom hydraulik- och pneumatikområdet som är nyckelkomponenter i industrins automatiserade produktionsanläggningar och inom maskin- och fordonsindustrin. Kommittén bevakar det internationella standardiseringsarbetet som pågår inom ISO/TC 131 Fluid power systems. Svenska kommittén för hydraulik och pneumatik har varit aktiv sedan 70-talet och är en av SIS äldsta tekniska kommittéer.

Kommitténs huvudsakliga syfte är att hålla deltagarna uppdaterade om pågående standardiseringsarbeten inom hydraulik och pneumatik samt att ge dem möjligheten att aktivt påverka utformningen av relevanta standarder.

Standardiseringsarbetet syftar till att åstadkomma: entydiga termer, definitioner och klassificeringar, enhetliga provnings- och mätmetoder, ökad säkerhet, standardiserade detaljer och komponenter, användning av internationellt accepterade symboler, entydiga bedömningsgrunder för prestanda, att undanröja tekniska handelshinder genom standardiserad terminologi samt funktionella krav och gränssnitt.

Att aktivt delta i kommittén ger deltagarna en tidig inblick i vad som är på gång och blir ett effektivt verktyg för att säkerställa att alla aspekter av maskinsäkerhet uppfylls. Information som kan effektivisera och omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Deltagarna i SIS/TK 106 ges möjlighet att påverka framtagandet av internationella ISO standarder för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 20 standarder
ISO/TR 16194, Pneumatic fluid power - Assessment of component reliability by accelerated life testing - General guidelines and procedures
ISO 21616, Hydraulic fluid power - Methods for calculating application-duty cycle based performance indices for hydraulic pumps
ISO 16028, Hydrauliska anläggningar - Snabbkoppling - av "flush-face" typ för användning vid tryck mellan 20 MPa (200 bar) till 31,5 MPa (315 bar) - Specifikationer
ISO 21796, Pneumatic Fluid Power — Determination methods of pneumatic energy
ISO/TR 22164, Fluid power - Application notes for the optimization of the energy efficiency of hydraulic systems
ISO/TR 22165, Fluid power - Application notes for the optimization of the energy efficiency of pneumatic systems
ISO 22461, Hydraulic Fluid Power - Methods for synthesizing steady-state mathematical models for positive displacement pumps
ISO 20145, Pneumatic fluid power - Test methods for measuring acoustic emission pressure levels of exhaust silencers Transmissions pneumatiques - Méthode d'essai de mesurage du niveau de pression d'émission acoustique des silencieux d'échappement
ISO 22976, Standardization of ADS(Aqua Drive Systems)
ISO 12238, Pneumatiska anläggningar - Riktningsventiler - Mätning av omställningstid
ISO 23840 , Water-hydraulics - Water-hydraulic pumps - Methods of testing and representing basic steady-state performance
ISO 1179-2, Connections for general use and fluid power — Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing — Part 2: Heavy-duty (S series) and light-duty (L series) stud ends with elastomeric sealing (type E)
ISO 5352, Hydraulic fluid power — Determining discharge flow rate and thermal losses of gas loaded accumulators
ISO 15086-3, Hydraulik - Bestämning av egenskaper hos vätskeburet ljud i komponenter och system - Del 3: Mätning av hydraulisk impedans
ISO 8132, Hydraulik - Cylindrar, normal serie 16 MPa (160 bar) och serie 25 MPa (250 bar) - Inbyggnadsmått för tillbehör
ISO 8133, Hydraulik - Cylindrar, kompakt serie 16 MPa (160 bar) - Inbyggnadsmått för tillbehör
ISO 21287, Pneumatik - Cylindrar - Kompaktcylindrar - Serie 1000 kPa (10 bar) med diameter från 20 mm till 100 mm
ISO 16030, Pneumatiska anläggningar - Anslutningar - Portar och ändstycken
ISO 7241, Hydrauliska anläggningar - Mått och krav för snabbkopplingar
ISO 12151-2, Hydrauliska anläggningar - Anslutningar för hydrauliska anläggningar och generell användning - Slanganslutningar - Del 2: Slanganslutningar med 24 grader koniska anslutningsändar med O-ringar enligt ISO 8434-1
Visa fler Visa färre
Utgivet 93 standarder
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Hydrauliska system (23.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Verksamhetsplan 2021

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
0735824369
daniel.hedlund@sis.se.invalid

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se.invalid