Standardutveckling · SIS/TK 104

Tätningselement

Ett felaktigt tätningselement är en katastrof för en produkt. Att standardisera mått för O-ringar och radialtätningar är ett första väsentligt steg. Lika viktigt är också att välja rätt material för respektive inbyggnad. För den svenska industrin, som är tekniskt avancerad och exportberoende, innebär standardiseringen möjligheter att välja tätningselement med rätt egenskaper.

Arbetet är inriktat på att aktivt delta i det internationella arbetet som bedrivs inom Sealing devices, ISO/TC 131/SC 7. Projektet avser att fortlöpande ta aktiv del i det internationella arbetet med målsättningen att påverka så att svenska industrins intressen tillvaratas i de standarder som ges ut för i första hand O-ringar, radialtätningar och materialkrav.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 2 standarder
ISO 5119 , Low Temperature Sealing Capability of Elastomeric Seals — Test Methods
ISO 3601-2, Tätningselement - Hydraulik och pneumatik - O-ringar - Del 2: Inbyggnadsmått för allmän tillämpning
Utgivet 27 standarder
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om Tätningselement

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Hydrauliska system (23.100) Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain
Projektledare
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se.invalid

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se.invalid