Standardutveckling · SIS/TK 103

Fästelement

Fästelement, med eller utan gängor, används av i stort sett all tillverkningsindustri där sammansättning och montering sker. Det är därför viktigt att skapa underlag för enhetlig produktinformation för att uppnå god ekonomi vid tillverkning, enkla förfaranden vid beställning, leverans och montering samt säkerställa slutfunktion och utbytbarhet hos fästelementen.

Huvudmålet för standardiseringen av gängor och gängtoleranser är att erhålla ett gängsystem som används för konstruktionsgängor världen över och vid sidan av detta, men endast där speciellt definierade och accepterade behov finns, internationellt accepterade gängsystem för speciella applikationer. Standardisering av fästelement syftar till att öka kvaliteten på samt förenkla och förbilliga de fästelementtyper som används idag. Bl.a. för att man bättre skall kunna utnyttja egenskaperna hos de material som används i fästelementen. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 71 standarder
ISO 6157-1, Fästelement - Ytdefekter - Del 1: Skruvar och pinnskruvar för allmänna krav
ISO 6157-2, Fästelement - Ytdefekter - Del 2: Muttrar
ISO 6157-3, Fästelement - Ytdefekter - Del 3: Skruvar och pinnskruvar för särskilda krav
ISO 19088, NWIP Hydrogene embrittlement, Measurement Method of Sensitivity for Hydrogene Embrittlement of High Strength Bolts (10.9, 12.9 garde)
ISO 3506-5, Fästelement - Hållfasthetsfordringar för fästelement av korrosionsbeständigt rostfritt stål - Del 5: Speciella fästen för värmebeständighet och högtemperaturapplikationer
ISO/TR 20491, Fundamentals of Hydrogen Embrittlement in Steel Fasteners
SS 320000:2016, Fästelement - Sätthärdade, anlöpta gängpressande skruvar med metriska gängor - Mekaniska egenskaper och funktionskrav
EN ISO 10511, Fästelement - Låga sexkantslåsmuttrar (med icke metallisk insats) - Produktklasser A och B (ISO/DIS 10511:2016)
ISO 10511, Fästelement - Låga sexkantslåsmuttrar (med icke metallisk insats) - Produktklasser A och B
EN ISO 10512, Fästelement - Sexkantslåsmuttrar (med icke metallisk insats) med metriska ISO-gängor med fin delning - Produktklasser A och B (ISO/DIS 10512:2016)
ISO 10512, Fästelement - Sexkantslåsmuttrar (med icke metallisk insats) med metriska ISO-gängor med fin delning - Produktklasser A och B
EN ISO 10513, Fästelement - Höga sexkantslåsmuttrar (helmetalliska) med metriska ISO-gängor med fin delning - Produktklasser A och B
ISO 10513, Fästelement - Höga sexkantslåsmuttrar (helmetalliska) med metriska ISO-gängor med fin delning - Produktklasser A och B8, 10 och 12
ISO 10663, Fästelement - Flänsmuttrar med sexkant och metriska gängor, med fin stigning - Produktklass A och B
EN ISO 4032, Fästelement - Sexkantsmuttrar (utförande 1) - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 4032:2016)
EN ISO 4033, Fästelement - Höga sexkantsmuttrar (utförande 2) - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 4033:2016)
EN ISO 4034, Fästelement - Sexkantsmuttrar (utförande 1) - Produktklass C (ISO/DIS 4034:2016)
EN ISO 4035, Fästelement - Låga sexkantsmuttrar (utförande 0) - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 4035:2016)
EN ISO 7040, Fästelement - Sexkantslåsmuttrar (med icke-metallisk insats) - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 7040:2016)
EN ISO 7042, Fästelement - Höga sexkantslåsmuttrar (helmetalliska) - Produktklasserna A och B
EN ISO 7719, Fästelement - Sexkantslåsmuttrar (helmetalliska) - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 7719:2016)
EN ISO 8673, Fästelement - Sexkantsmuttrar (utförande 1) med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 8673:2016)
EN ISO 8674, Fästelement - Höga sexkantsmuttrar (utförande 2) med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 8674:2016)
EN ISO 8675, Fästelement - Låga sexkantsmuttrar (utförande 0) med fas, med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 8675:2016)
ISO 4032, Fästelement - Sexkantsmuttrar (utförande 1) - Produktklasserna A och B
ISO 4033, Fästelement - Höga sexkantsmuttrar (utförande 2) - Produktklasserna A och B
ISO 4034, Fästelement - Sexkantsmuttrar (utförande 1) - Produktklass C
ISO 4035, Fästelement - Låga sexkantsmuttrar (utförande 0) - Produktklasserna A och B
ISO 4161, Fästalement - Flänsmuttrar med sexkant - Produktklass A och B
ISO 7040, Fästelement - Sexkantslåsmuttrar (med icke-metallisk insats) - Produktklasserna A och B
ISO 7041, Fästelement - Sexkantslåsmuttrar (med icke-metallisk insats) - Produktklass A och B
ISO 7043, Fästelement - Flänslåsmuttrar med sexkant (med icke-metallisk insats) - Produktklass A och B
ISO 7044, Fästelement - Flänslåsmuttrar med sexkant (helmetalliska) - Produktklasser A och B
ISO 12125, Fästelement - Flänslåsmuttrar med sexkant med metriska ISO-gängor (med icke-metallisk insats) med fin delning, utförande 2 - Produktklass A och B
ISO 12126, Fästelement - Flänslåsmuttrar med sexkant (helmetalliska) med metriska ISO-gängor, med fin delning - Produktklass A och B
ISO 7042, Fästelement - Höga sexkantslåsmuttrar (helmetalliska) - Produktklasserna A och B
ISO 7719, Fästelement - Sexkantslåsmuttrar (helmetalliska) - Produktklasserna A och B
ISO 8673, Fästelement - Sexkantsmuttrar (utförande 1) med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B
ISO 8674, Fästelement - Höga sexkantsmuttrar (utförande 2) med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B
ISO 8675, Fästelement - Låga sexkantsmuttrar (utförande 0) med fas, med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B
ISO 4015, Fästelement - Delgängade sexkantsskruvar med reducerad stam (stamdiameter ungefär lika med medeldiameter) - Produktklass B
ISO 10484, Fästelement -
ISO 22430, Fästelement -
ISO 2702, Fästelement - Sätthärdade gängpressande skruvar - Hållfasthetsfordringar
EN ISO 2702, Fästelement - Sätthärdade gängpressande skruvar - Hållfasthetsfordringar
CEN ISO/TR 20491:2019, Fasteners - Fundamentals of hydrogen embrittlement in steel fasteners
ISO 14581, Fästelement - Sextandhålsskruvar med sänkhuvud med minskad belastningstålighet (ISO/DIS 14581:2021)
EN ISO 4042, Fästelement - Elektrolytiska beläggningar på fästelement (ISO/DIS 4042: 2019)
ISO 898-2, Fästelement - Hållfasthetsfordringar - Del 2: Muttrar med metrisk ISO-gänga och specificerade värden på provlaster - Grov delning
EN ISO 8765, Delgängade sexkantskruvar med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 8765:2020)
ISO 8765, Fästelement - Delgängade sexkantskruvar med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B
EN ISO 8676, Fästelement - Helgängade sexkantsskruvar med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 8676:2020)
ISO 8676, Fästelement - Helgängade sexkantsskruvar med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B
EN ISO 4018, Fästelement - Helgängade sexkantsskruvar - Produktklass C (ISO/DIS 4018:2020)
ISO 4018, Fästelement - Helgängade sexkantsskruvar - Produktklass C
ISO 4017, Fästelement - Helgängade sexkantsskruvar - Produktklasserna A och B
EN ISO 4017, Fästelement - Helgängade sexkantsskruvar - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 4017/2020)
ISO 4016, Fästelement - Delgängade sexkantsskruvar - Produktklass C
EN ISO 4016, Fästelement - Delgängade sexkantsskruvar - Produktklass C (ISO/DIS 4016:2020)
EN ISO 4015, Fästelement - Delgängade sexkantsskruvar med reducerad stam (stamdiameter ungefär lika med medeldiameter) - Produktklass B (ISO/DIS 4015:2020)
EN ISO 4014, Delgängade sexkantsskruvar - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 4014:2020)
ISO 4014, Fästelement - Delgängade sexkantsskruvar - Produktklasserna A och B
ISO 6738 , Fasteners — Hexagon high nuts with flange (style 2) — Small series
EN ISO 3506-6, ISO 3506-6:2020 Fästelement - Hållfasthetsfordringar för fästelement av korrosionsbeständigt rostfritt stål - Del 6: Allmänna regler för val av rostfria stål och nickellegeringar för fästelement
ISO 3506-7, Fasteners — Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners — Part 7: Flat washers with specified grades and property class
ISO 2702, Fästelement - Sätthärdade gängpressande skruvar - Hållfasthetsfordringar
EN ISO 898-2, Fästelement - Mekaniska egenskaper för fästelement av kolstål och legerade stål - Del 2: Muttrar med angivna hållfasthetsklasser
ISO 7380-1, Fästelement - Skruvar med rundat huvud med minskad belastningstålighet - Del 1: Sexkanthålsskruvar (ISO/DIS 7380-1:2021)
EN ISO 14581, Fästelement - Sextandhålsskruvar med sänkhuvud med minskad belastningstålighet (ISO/DIS 14581:2021)
EN ISO 7380-1, Fästelement - Skruvar med rundat huvud med minskad belastningstålighet - Del 1: Sexkanthålsskruvar (ISO/DIS 7380-1:2021)
EN ISO 7380-2, Fästelement - Skruvar med rundat huvud med minskad belastningstålighet- Del 2: Sexkanthålsskruvar med krage (ISO/DIS 7380-2:2021)
Visa fler Visa färre
Utgivet 309 standarder
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om Fästelement
Aktuella remisser att kommentera

Ämnesområden

Mekaniska system och komponenter (21) Fästelement (21.060) Fästelement Allmänt (21.060.01) Bultar, skruvar och pinnskruvar (21.060.10) Muttrar (21.060.20) Brickor, låselement (21.060.30) Nitar (21.060.40) Stift, spik (21.060.50) Ringar, bussningar, hylsor (21.060.60) Klammer, märlor och övriga fästelement (21.060.70) Övriga fästelement (21.060.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Två kommittéer blir en!

Sedan 2016-01-12 är SIS/TK 103, Fästelement en sammanslagning av de båda kommitteerna SIS/TK 102, Gängor och gängtoleranser och SIS/TK 103, Fästelement. Är du intresserad av gängor eller gängtoleranser, se kontaktinformation nedan.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain
Projektledare
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se.invalid

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se.invalid