ISO/AWI 19160-6

Addressing – Part 6: Digital interchange models


Standard som beskriver hur digitala adresser ska kunna skickas och ta emots.