ISO/AWI 19160-2

Geographic information – Addressing – Part 2: Good practices for address assignment schemes

Det har varit lite problem från Världsbanken att färdigställa denna del av standarden så projektet med att ta fram denna del är för tillfället pausad och kommer att återupptas när Världsbanken får möjlighet att ta upp arbetet igen.