TK 489 Nationell metadataprofil

Geodata — Nationell metadataprofil — Specifikation och vägledning

Specifikation och vägledning för att enhetligt beskriva data och tjänster på ett sätt saom tillgodoser kraven från Inspire.

Metadataprofilen är anpassad för bland andra dataproducenter, användare och systemleverantörer. 

Läs mer om nationella metadatprofilen