Standard Svensk standard · SS-EN 520:2004

Gipsskivor - Definitioner, krav och provning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 520:2004+A1:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 520:2004

Gipsskivor - Definitioner, krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden anger egenskaper och funktion hos gipsskivor för byggnadsändamål, inklusive skivor för vidare förädling. Dokumentet gäller också skivor som skall ges ett dekorativt ytskikt eller putsas med gipsputs.
Följande produktegenskaper omfattas: brandegenskaper, genomsläpplighet för vattenånga, böjhållfasthet, stöthållfasthet och värmemotstånd.
Följande funktionsegenskaper är kopplade till byggnadsdelar med gipsskivor: skjuvkapacitet, brandmotstånd, slagtålighet (mot stöt), ljudisolering och ljudabsorption, vilka bestäms medelst respektive europeiska provningsmetoder. Om behövligt, bör provning utföras på konstruktioner som motsvarar den tilltänkta byggnadsdelen.
Standarden behandlar också ytterligare tekniska egenskaper, med tillhörande provningsmetoder, viktiga för användningen och för byggindustrins behov.
Utvärdering av produkternas överensstämmelse med kraven i denna standard ingår.
Standarden gäller inte skivor som är vidareförädlade (t.ex. isoleringselement och skivor med tunna laminat utanpå pappskiktet).

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10) Gips (92.300.40) Skivor (94.350)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 520:2004

Gipsskivor - Definitioner, krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods

Artikelnummer: STD-38149

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-10

Antal sidor: 52

Ersätts av: SS-EN 520:2004+A1:2009