Standard Svensk standard · SS-ISO 9230:2007

Dokumentation - Bestämning av prisindex för tryckta och elektroniska media inköpta av bibliotek (ISO 9230:2007, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9230:2007

Dokumentation - Bestämning av prisindex för tryckta och elektroniska media inköpta av bibliotek (ISO 9230:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of price indexes relating to the prices of print and electronic media acquired by libraries. It is not meant for calculating a price index of the national media production. The media included are restricted to books, serials and databases.

Ämnesområden

Informationsvetenskap (01.140.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9230:2007

Dokumentation - Bestämning av prisindex för tryckta och elektroniska media inköpta av bibliotek (ISO 9230:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Information and documentation - Determination of price indexes for print and electronic media purchased by libraries (ISO 9230:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-61179

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-05-31

Antal sidor: 26

Ersätter: SS-ISO 9230