Standard Svensk standard · SS-ISO 30301:2011

Information och dokumentation - Ledningssystem för verksamhetsinformation - Krav (ISO 30301:2011, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 30301:2019 , SS-ISO 30301:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 30301:2011

Information och dokumentation - Ledningssystem för verksamhetsinformation - Krav (ISO 30301:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger krav som ett ledningssystem för verksamhetsinformation (LVI) behöver uppfylla för att stödja en organisation att fullfölja sitt uppdrag, genomföra strategier och uppnå mål. Standarden inriktar sig på utveckling och införande av policy och mål för verksamhetsinformation och ger information om hur prestanda kan mätas och kontrolleras.Ett LVI kan införas i en organisation eller över organisationsgränser om flera organisationer delar verksamhetsaktiviteter. I denna standard används termen ”organisation” inte bara för en enda organisation, utan står även för andra organisatoriska strukturer. Denna internationella standard är tillämplig för alla organisationer som vill: a) etablera, införa, förvalta och förbättra ett ledningssystem för verksamhetsinformation som stöd för sin verksamhet b) försäkra sig om överensstämmelse med antagen policy för verksamhetsinformation c) följa denna standard genom att1) genomföra egenbedömning och egenförklaring eller2) bekräfta sin egenförklaring genom extern part eller3) certifiera sitt LVI genom extern organisation. Standarden kan införas tillsammans med andra standarder för ledningssystem. Den är särskilt användbar när man vill visa att kraven här stämmer överens med kraven på verksamhetsinformation i andra ledningssystemstandarder.

Ämnesområden

Informationsvetenskap (01.140.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 30301:2011

Information och dokumentation - Ledningssystem för verksamhetsinformation - Krav (ISO 30301:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Information and documentation - Management systems for records - Requirements (ISO 30301:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-82173

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-14

Antal sidor: 68

Ersätts av: SS-ISO 30301:2019 , SS-ISO 30301:2019