Standard Svensk standard · SS-ISO 23081-2:2009

Information och dokumentation - Dokumenthantering - Metadata för verksamhetsinformation - Del 2: Frågeställningar kring begrepp och införande (ISO 23081-2:2009, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23081-2:2009

Information och dokumentation - Dokumenthantering - Metadata för verksamhetsinformation - Del 2: Frågeställningar kring begrepp och införande (ISO 23081-2:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 23081-serien beskriver metadata för verksamhetsinformation. Denna del av ISO 23081 fokuserar på ramverket för definition av metadataelement för hantering av verksamhetsinformation och anger ett generiskt uttryck för metadataelement, antingen dessa är fysiska, analoga eller digitala, i överensstämmelse med principerna i ISO 23081-1.
Den ger en utökad logisk grund för metadata för hantering av verksamhetsinformation inom organisationer, konceptuella modeller för metadata samt elementuppsättning av generiska metadatatyper på hög nivå, lämpliga för alla miljöer som exempelvis innefattar aktuella dokument eller hantering av implementeringar av verksamhets- eller arkivsystem. Den definierar generiska metadatatyper för både entiteter av verksamhetsinformation och andra entiteter som behöver hanteras för att dokumentera och förstå verksamhetsinformationens kontext. Denna del av ISO 23081 identifierar också, för nyckelentiteter, ett minsta antal fasta aggregeringsnivåer som krävs för interoperabilitet. De modeller och generiska metadatatyper som beskrivs i denna del av ISO 23081 är främst fokuserade på entiteten "verksamhetsinformation". Den är dock även relevant för andra entiteter.

Ämnesområden

Informationsvetenskap (01.140.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23081-2:2009

Information och dokumentation - Dokumenthantering - Metadata för verksamhetsinformation - Del 2: Frågeställningar kring begrepp och införande (ISO 23081-2:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Information and documentation - Managing metadata for records - Part 2: Conceptual and implementation issues (ISO 23081-2:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-70989

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-21

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-ISO 23081-2:2009