Standard Svensk standard · SS-ISO 15489-1

Dokumentation - Dokumenthantering (Records Management) - Del 1: Allmänt

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 15489-1:2016 , SS-ISO 15489-1:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15489-1

Dokumentation - Dokumenthantering (Records Management) - Del 1: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av SS-ISO 15489 ger anvisningar för dokumenthantering *), i offentliga eller privata organisationer, för interna och externa kunders räkning.
Alla åtgärder som presenteras i denna del av SS-ISO 15489 rekommenderas för att säkerställa att adekvata dokument skapas och omhändertas. Rutiner som underlättar dokumenthantering enligt de principer och steg som presenteras i denna del av SS-ISO 15489 beskrivs i SIS-ISO/TR 15489-2 (Riktlinjer).
Denna del av SS-ISO 15489
- gäller hantering av dokument, oavsett format eller media, skapade eller mottagna i verksamhet som bedrivs av offentlig eller privat organisation, eller av person vars uppgift är att skapa och förvara dokument;
- ger vägledning för hur man fastställer organisationens ansvar för dokument samt ansvar för riktlinjer, rutiner, system och processer för dokumenthantering;
- ger vägledning för dokumenthantering till stöd för processer i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001;
- ger vägledning för utformning och införande av dokumenthanteringssystem; men
- inkluderar inte hantering av arkivhandlingar på arkivinstitutioner.
Denna del av SS-ISO 15489 kan tillämpas av
- chefer;
- experter inom dokument- och informationshantering samt informations- och kommunikationsteknik;
- övrig personal inom organisationer; samt
- andra personer med uppgift att skapa och hantera dokument.
*) Svensk anmärkning: I Sverige ingår hantering av arkivhandlingar i dokumenthanteringen.

Ämnesområden

Informationsvetenskap (01.140.20) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15489-1

Dokumentation - Dokumenthantering (Records Management) - Del 1: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Information and documentation - Records management - Part 1: General

Artikelnummer: STD-31288

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-26

Antal sidor: 47

Ersätts av: SS-ISO 15489-1:2016 , SS-ISO 15489-1:2016