Standard Svensk standard · SS-EN 61937-6 A 1

Ljud- och bildsystem - Digitaliserat ljud - Gränssnitt för icke-linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt IEC 60958 - Del 6: Icke-linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt format MPEG-2 AAC

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61937-6 A 1

Ljud- och bildsystem - Digitaliserat ljud - Gränssnitt för icke-linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt IEC 60958 - Del 6: Icke-linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt format MPEG-2 AAC
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 180 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 180 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Utrustning för multimediatjänster och telekonferenser (33.160.60) Kodning av information (35.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61937-6 A 1

Ljud- och bildsystem - Digitaliserat ljud - Gränssnitt för icke-linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt IEC 60958 - Del 6: Icke-linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt format MPEG-2 AAC
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 180 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 180 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded bitstreams applying IEC 60958 - Part 6: Non-linear PCM bitstreams according to the MPEG-2 AAC and MPEG-4 AAC formats

Artikelnummer: STD-3336180

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-06-11

Antal sidor: 9

Tillägg till: SS-EN 61937-6