Standard Svensk standard · SS 55900/T1

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 1: Rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål,från vars hela yta tidigare beläggning avlägnats - Icke bindande ti

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8501-1 , SS-EN ISO 8501-1:2007
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 55900/T1

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 1: Rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål,från vars hela yta tidigare beläggning avlägnats - Icke bindande ti
Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Ämnesområden

Ytbehandling (25.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 55900/T1

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 1: Rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål,från vars hela yta tidigare beläggning avlägnats - Icke bindande ti
Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-22310

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-03-27

Antal sidor: 96

Ersätts av: SS-EN ISO 8501-1 , SS-EN ISO 8501-1:2007