Standard Svensk standard · SS-ISO 19144-2:2012

Geografisk information - Klassningssystem - Del 2: Metaspråk för yttäckning (LCML) (ISO 19144-2:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19144-2:2012

Geografisk information - Klassningssystem - Del 2: Metaspråk för yttäckning (LCML) (ISO 19144-2:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 675 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 675 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 680 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som baseras på SS-EN ISO 19144-1 och beskriver en gemensam bas som ska kunna användas för konstruktion av olika klassificeringssystem för marktäcke. Standarden beskriver ett hierarkiskt system ner på en nivå där man skiljer på exempelvis barrträd och lövträd. Standarden beskriver hierarkierna i UML.
Standarden vänder sig till den som konstruerar klassificeringssystem för marktäcke. 

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
ISO 19144-2:2012 specifies a Land Cover Meta Language (LCML) expressed as a UML metamodel that allows different land cover classification systems to be described based on the physiognomic aspects. ISO 19144-2:2012 also specifies the detailed structure of a register for the extension of LCML but does not specify the maintenance of the register. ISO 19144-2:2012 recognizes that there exist a number of land cover classification systems. It provides a common reference structure for the comparison and integration of data for any generic land cover classification system, but does not intend to replace those classification systems.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19144-2:2012

Geografisk information - Klassningssystem - Del 2: Metaspråk för yttäckning (LCML) (ISO 19144-2:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 675 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 675 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 680 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Classification systems - Part 2: Land Cover Meta Language (LCML) (ISO 19144-2:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-87903

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-09

Antal sidor: 128