Standard Svensk standard · SS-EN 12904

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Sand och grus

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12904:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12904

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Sand och grus
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard is applicable to sand and gravel used for treatment of water intended for human
consumption. It describes the characteristics of sand and gravel and specifies the requirements and the
corresponding test methods for sand and gravel. It gives information on their use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12904

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Sand och grus
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Products used for treatment of water intended for human consumption - Sand and gravel

Artikelnummer: STD-25970

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-10-15

Antal sidor: 13

Ersätts av: SS-EN 12904:2005