Standard Svensk standard · SS-EN 62430

Miljömedveten konstruktion av elektriska produkter

Status: Gällande till 2022-11-26

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 62430

Miljömedveten konstruktion av elektriska produkter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 536 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 536 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden beskriver grunderna och metoderna för att integrera miljöaspekter i arbetet med konstruktion och utveckling av elektriska och elektroniska produkter.


Standarden bygger på att en miljömedveten konstruktion i sin tur ska basera sig på principen för livscykeltänkande (LCT). Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan som produkten kan ge upphov till under sin livscykel. En konstruktionslösning innebär ofta en kompromiss mellan miljöaspekter och andra krav som prestanda, funktion och ekonomisk aspekt.


Med hjälp av standarden får du vägledning i hur du metodiskt kan arbeta med frågor inom miljöpåverkan och hur dessa kan integreras i företagets ledningssystem.

Ämnesområden

Miljöskydd (13.020) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 62430

Miljömedveten konstruktion av elektriska produkter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 536 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 536 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Environmentally conscious design for electrical and electronic products

Artikelnummer: STD-3334066

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-01-25

Gällande till: 2022-11-26

Antal sidor: 26

Parallell utgåva: SS-EN IEC 62430