Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14122-2/A1:2010

Maskinsäkerhet - Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner - Del 2: Arbetsplattformar och gångbryggor - Tillägg 1 (ISO 14122-2:2001/Amd 1:2010)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14122-2:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14122-2/A1:2010

Maskinsäkerhet - Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner - Del 2: Arbetsplattformar och gångbryggor - Tillägg 1 (ISO 14122-2:2001/Amd 1:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I överensstämmelse med ISO Guide 78 stöder detta dokument regionala tekniska bestämmelser för maskinsäkerhet enligt principerna i UNECE Rekommendation L (United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), International Model for Technical Harmonization) . Det innehåller mindre tekniska förändringar i förhållande till den internationella standarden, med syfte att den gällande utgåvan av ISO 14122-1 ska uppfylla de grundläggande kraven i New Approach Directive 2006/42/EG för maskiner, vilket ersätter New Approach Directive 98/37/EG och träder ikraft 2009-12-29 utan någon övergångstid.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14122-2/A1:2010

Maskinsäkerhet - Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner - Del 2: Arbetsplattformar och gångbryggor - Tillägg 1 (ISO 14122-2:2001/Amd 1:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 2: Working platforms and walkways - Amendment 1 (ISO 14122-2:2001/Amd 1:2010)

Artikelnummer: STD-86127

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-04-16

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN ISO 14122-2/A1:2010

Tillägg till: SS-EN ISO 14122-2

Ersätts av: SS-EN ISO 14122-2:2016