Standard Svensk standard · SS-ISO 17616:2008

Markundersökningar - Vägledning för val och utvärdering av bioanalys för ekotoxikologisk karaktärisering av jord och jordmaterial (ISO 17616:2008, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 17616:2008

Markundersökningar - Vägledning för val och utvärdering av bioanalys för ekotoxikologisk karaktärisering av jord och jordmaterial (ISO 17616:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard is one of a series providing guidance on the characterization of soils and soil materials in relation to their retention and habitat function and uses. It should be read in conjunction with the other standards in this series. It provides guidance on the choice and evaluation of tests applied for ecotoxicological characterization of soils and soil materials. Recommendations for test strategies with respect to the protection of ground and surface waters and the maintenance of the habitat function of soil are included. The tests recommended represent a minimum test battery that may be accomplished by additional tests, or even be replaced by others, according to the intended uses or protection goals envisaged. The effect values indicated in this International Standard do not refer to regulation, but represent the lowest level at which a response is supposed to result in an adverse effect.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 17616:2008

Markundersökningar - Vägledning för val och utvärdering av bioanalys för ekotoxikologisk karaktärisering av jord och jordmaterial (ISO 17616:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-68316

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-27

Antal sidor: 24