Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-2:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 2: Extraktion av kristallina järnoxider och järnhydroxider med ditionit (ISO 12782-2:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-2:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 2: Extraktion av kristallina järnoxider och järnhydroxider med ditionit (ISO 12782-2:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 12782-2:2012 specifies the determination of the content of "reactive" iron in the form of crystralline iron oxides and hydroxides in soil and other materials by extraction with dithionite. Other materials also include waste. The content of "reactive" iron can be used as input in geochemical models to represent the content of crystalline iron (hydr)oxides.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-2:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 2: Extraktion av kristallina järnoxider och järnhydroxider med ditionit (ISO 12782-2:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-86614

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-12

Antal sidor: 28