Standard Svensk standard · SS-ISO 20279:2005

Markundersökningar - Extraktion och bestämning av tallium med elektrotermisk atomabsorptionspektrometri (ISO 20279:2005, IDT)

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20279:2005

Markundersökningar - Extraktion och bestämning av tallium med elektrotermisk atomabsorptionspektrometri (ISO 20279:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies methods for extraction of thallium from soil by nitric acid and hydrogen peroxide and its determination in the extract by electrothermal atomic absorption spectrometry (ETAAS).
NOTE The relevant working range of this method is approximately from 0,05 mg/kg to 100 mg/kg.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20279:2005

Markundersökningar - Extraktion och bestämning av tallium med elektrotermisk atomabsorptionspektrometri (ISO 20279:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Extraction of thallium and determination by electrothermal atomic absorption spectrometry (ISO 20279:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-41387

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-18

Antal sidor: 11