Standard Svensk standard · SS-ISO 11271

Markundersökningar - Bestämning av "redoxpotential" - Fältmetod

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 11271:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11271

Markundersökningar - Bestämning av "redoxpotential" - Fältmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a field method for the determination of soil redox potential (Eh). NOTE The electrochemical measurement of redox potential described here is possible only if the relevant soil horizon has a moisture status defined as fresh or wetter according to the classes presented in annex D.

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11271

Markundersökningar - Bestämning av "redoxpotential" - Fältmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of redox potential - Field method

Artikelnummer: STD-34676

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-17

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-ISO 11271:2022