Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23470:2011

Markundersökningar - Bestämning av katjonbyteskapacitet (CEC) och utbytbara katjoner med användning av hexamminkobolttrikloridlösning (ISO 23470:2007)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 23470:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23470:2011

Markundersökningar - Bestämning av katjonbyteskapacitet (CEC) och utbytbara katjoner med användning av hexamminkobolttrikloridlösning (ISO 23470:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of the cation exchange capacity (CEC) and the content of exchangeable cations (Al3+, Ca2+, Fe2+, K+, Mg2+, Mn2+, Na+) in soils using a hexamminecobalt trichloride solution as extractant. NOTE As the pH of a soil suspension in the hexamminecobalt trichloride solution is close to the pH of the suspension in water, this method is considered to give the effective CEC, i.e. the CEC at the soil pH. This International Standard is applicable to all types of air-dried soil samples which have been prepared in accordance with ISO 11464. References and results of the comparison with other methods (barium chloride, ammonium acetate) are given in Annex A.

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23470:2011

Markundersökningar - Bestämning av katjonbyteskapacitet (CEC) och utbytbara katjoner med användning av hexamminkobolttrikloridlösning (ISO 23470:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity (CEC) and exchangeable cations using a hexamminecobalt trichloride solution (ISO 23470:2007)

Artikelnummer: STD-80883

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-07-20

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 23470:2008

Ersätts av: SS-EN ISO 23470:2018