Standard ISO standard · ISO/PAS 45005:2020

Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard ISO standard · ISO/PAS 45005:2020

Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 770 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 770 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Som en följd av coronautbrottet tillgängliggör vi nu kostnadsfritt ett antal europeiska och globala standarder som företag och organisationer kan använda i samband med bekämpningen av covid-19-pandemin.

Denna standard är därmed tillgänglig kostnadsfritt tillsvidare via SIS Abonnemang, läs mer och få tillgång till standarden här >>


ISO/PAS 45005 Safe working during the COVID-19 pandemic – General guidelines for organizations är en vägledning som hjälper organisationer att hantera arbetsmiljörisker kopplade till covid-19-pandemin – gällande såväl säkerhet som hälsa och välbefinnande.
Vägledningen är applicerbar på alla typer av organisationer oavsett storlek och inkluderar organisationer som:

  • har haft fortsatt arbete under pandemin
  • har återupptagit eller planerar att återuppta verksamheten efter hel eller delvis nedstängning
  • återupptar arbetsplatser som helt eller delvis har stängts
  • är nystartade och ska sätta igång arbetet för första gången.

Med ISO/PAS 45005 finns även vägledning gällande skyddet för arbetstagare av olika slag – anställda inom organisationen, arbetstagare från externa leverantörer, entreprenörer, egenföretagare, äldre arbetstagare och arbetstagare med funktionsvariationer. Vägledningen inkluderar även andra relevanta intressenter som exempelvis besökare på en arbetsplats.

Syftet med vägledningen är inte att ge guidning i implementationen av specifika protokoll för infektionskontroll i inom hälsovården eller andra miljöer. Tillämplig lagstiftning och vägledning gällande detta tillhandahålls av myndigheter, tillsynsmyndigheter och hälsovårdsmyndigheter för arbetstagare.

Omfattning
This document gives guidelines for organizations on how to manage the risks arising from COVID-19 to protect work-related health, safety and well-being.
This document is applicable to organizations of all sizes and sectors, including those that:
a) have been operating throughout the pandemic;
b) are resuming or planning to resume operations following full or partial closure;
c) are re-occupying workplaces that have been fully or partially closed;
d) are new and planning to operate for the first time.
This document also provides guidance relating to the protection of workers of all types (e.g. workers employed by the organization, workers of external providers, contractors, self-employed individuals, agency workers, older workers, workers with a disability and first responders), and other relevant interested parties (e.g. visitors to a workplace, including members of the public).
This document is not intended to provide guidance on how to implement specific infection control protocols in clinical, healthcare and other settings.
NOTE Applicable legislation and guidance is provided by government, regulators and health authorities for workers in these settings or in related roles.

Ämnesområden

Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100)


Köp denna standard

Standard ISO standard · ISO/PAS 45005:2020

Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 770 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 770 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic

Artikelnummer: STD-80026655

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-12-15

Antal sidor: 36