Standard Svensk standard · SS-EN 10257-2:2011

Förzinkad tråd av lågkolhaltigt stål för armering av kabel - Del 2: Sjökabel

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10257-2:2011

Förzinkad tråd av lågkolhaltigt stål för armering av kabel - Del 2: Sjökabel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements for the properties of non-alloy zinc or zinc alloy coated steel wires used for the armouring of either submarine power or telecommunication cables.

Ämnesområden

Ståltråd, stållinor, ringkedjor (77.140.65) Profiler av stål (77.140.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10257-2:2011

Förzinkad tråd av lågkolhaltigt stål för armering av kabel - Del 2: Sjökabel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tråd och trådprodukter, SIS/TK 138

Internationell titel: Zinc or zinc alloy coated non-alloy steel wire for armouring either power cables or telecommunication cables - Part 2: Submarine cables

Artikelnummer: STD-82057

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-11-07

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 10257-2