Standard Svensk standard · SS 271115

Profilerad plåt - Provning - Hållfasthet vinkelrätt plåtplanet

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 271115

Profilerad plåt - Provning - Hållfasthet vinkelrätt plåtplanet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Stadnarden beskriver en metod för hållfasthetsbestämning av trapetsprofilerad plåts infästning i underlag med avseende på lyftkrafter riktade vinkelrätt mot plåtens plan. Resultaten är direkt tillämpliga vid infästning vid innerstöd där den profilerade plåten icke är skarvad. Standarden avser hållfasthetsbestämning vid statisk belastning. Standarden kan tillämpas kan tillämpas även för plåt med annan profilutformning än trapetsprofil. Som fästelement används skruv, nit, spik och liknande med fasta eller lösa brickor. Standarden behandlar ej undersökning av fästelementets och underlagets egenskaper. Dessa skall dock fastställas och redovisas i provningsrapporten.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Yttertak (91.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 271115

Profilerad plåt - Provning - Hållfasthet vinkelrätt plåtplanet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Fixing of corrugated metal sheets - Determination of strength perpendicular to sheet surface

Artikelnummer: STD-6711

Utgåva: 2

Fastställd: 1986-01-01

Antal sidor: 8