Standard Svensk standard · SS 271114

Tunnplåtsförband - Provning - Hållfasthet parallellt plåtplanet

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 271114

Tunnplåtsförband - Provning - Hållfasthet parallellt plåtplanet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden beskriver en metod för hållfasthetsbestämning av tunnplåtsförband och infästning av tunnplåt i underlag med avseende på krafter riktade parallellt med plåtens plan. Standarden beskriver plan tunnplåt, men kan tillämpas även på profilerad plåt. Som fästelementet vid hopfogning och infästning används skruv, nit, spik och liknande med fasta eller lösa brickor. Standarden avser hållfasthetsbestämning vid statisk belastning. Standarden behandlar ej undersökning av fästelementets och underlagets egenskaper. Dessa skall dock fastställas och redovisas i provningsrapporten.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Yttertak (91.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 271114

Tunnplåtsförband - Provning - Hållfasthet parallellt plåtplanet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Metal sheet jointing - Determination of shearing strength

Artikelnummer: STD-6710

Utgåva: 2

Fastställd: 1986-01-01

Antal sidor: 8