Standard Svensk standard · SS 271113

Profilerad plåt - Provning - Bärförmåga vid punktlaster

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 271113

Profilerad plåt - Provning - Bärförmåga vid punktlaster
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 816 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden gäller profilerad plåt av metalliskt material oavsett profilutformning, och beskriver metoder för bestämning av plåtens gåbarhet, dess lämplighet som underlag för isolering- och taktäckningsarbete m. m samt dess förmåga att bära tillfällig statisk överbelastning.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Yttertak (91.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 271113

Profilerad plåt - Provning - Bärförmåga vid punktlaster
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 816 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Corrugated metal sheets - Determination of loadbearing capacity at concentrated load

Artikelnummer: STD-6709

Utgåva: 2

Fastställd: 1986-01-01

Antal sidor: 4