Standard Svensk standard · SS-EN 13763-3

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 3: Bestämning av slagkänslighet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13763-3

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 3: Bestämning av slagkänslighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies methods for checking that plain detonators, electric detonators, non-electric detonators, surface connectors, shock tubes and detonating cord relays will not explode when subjected to an impact under specified conditions.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13763-3

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 3: Bestämning av slagkänslighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 3: Determination of sensitiveness to impact

Artikelnummer: STD-32994

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 16