Standard Svensk standard · SS-EN 13790-1

Lantbruksmaskiner - Kontroll av utrustning i drift för spridning av flytande växtskyddsmedel och växtnäring - Del 1: Lantbrukssprutor med sprutbom

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16122-2:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13790-1

Lantbruksmaskiner - Kontroll av utrustning i drift för spridning av flytande växtskyddsmedel och växtnäring - Del 1: Lantbrukssprutor med sprutbom
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar kraven och metoderna för att verifiera dessa, för funktionstest av lantbrukssprutor med bom. Standarden relaterar huvudsakligen till sprutans skick avseende säkerhetsrisker för sprutföraren, risken för föroreningar av miljön och möjligheterna att applicera växtskyddsmedlen på ett bra sätt.
ANM. Minimikrav beträffande sprutförarens säkerhet ges i direktiv 95/63/EG som är ett tillägg till direktiv 89/655/EEG om minimikrav för arbetstagarnas säkerhet och hälsa vid användning av arbetsutrustning i arbetet, och kan kompletteras med nationella föreskrifter.

Ämnesområden

Plantvård (65.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13790-1

Lantbruksmaskiner - Kontroll av utrustning i drift för spridning av flytande växtskyddsmedel och växtnäring - Del 1: Lantbrukssprutor med sprutbom
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lantbrukssprutor, SIS/TK 224

Internationell titel: Agricultural machinery - Sprayers - Inspection of sprayers in use - Part 1: Field crop sprayers

Artikelnummer: STD-45491

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-13

Antal sidor: 19

Finns även på: SS-EN 13790-1

Ersätts av: SS-EN ISO 16122-2:2016