Standard Svensk standard · SS 951050:2014

Lantbruksbyggnader - Ventilations- och värmebehov i djurstallar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 951050:2014

Lantbruksbyggnader - Ventilations- och värmebehov i djurstallar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard innehåller anvisningar för dimensionering av ventilationsflöde och värme i djurstallar samt dimensioneringsdata för de vanligaste djurslagen och djurhållningssystemen. Denna standard beskriver hur ventilations- och värmeanläggningar i djurstallar dimensioneras med utgångs-punkt från djurens krav på termisk komfort och luftkvalitet enligt djurskyddsföreskrifterna, Statens jordbruks-verks föreskrifter och allmänna råd om djurhållningen i lantbruket, saknummer L100 [2] och L101 [3]. Denna standard innehåller dessutom anvisningar för hur stallet ska vara utformad med hänsyn till venti-lationens funktion och för att förebygga kondens och fuktproblem som kan vara till men för djurens hälsa och välbefinnande.

Ämnesområden

Ladugårdsbyggnader (65.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 951050:2014

Lantbruksbyggnader - Ventilations- och värmebehov i djurstallar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lantbruksbyggnader, SIS/TK 520

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-102823

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-08-28

Antal sidor: 36

Ersätter: SS 951050