Standard Svensk standard · SS 961010:2014

Lantbruksbyggnader - Plansilor för ensilage

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 961010:2014

Lantbruksbyggnader - Plansilor för ensilage
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard omfattar utformning, dimensioneringsförutsättningar och utförande av plansilor för ensilage (gräs och majs), utförda med vertikalt stående väggar i betong. Dimensioneringsförutsättningarna gäller även för silor utförda i andra material.

Ämnesområden

Behandling och lagring av jordbruksprodukter (65.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 961010:2014

Lantbruksbyggnader - Plansilor för ensilage
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lantbruksbyggnader, SIS/TK 520

Internationell titel: Farm buildings - Horizontal silos for silage

Artikelnummer: STD-100826

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-02-13

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 961010