Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 37:2012

Ekonomibyggnader - Tillämpningar till Boverkets och Jordbruksverkets regler avseende utformning av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt hästverksamhet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 37:2012

Ekonomibyggnader - Tillämpningar till Boverkets och Jordbruksverkets regler avseende utformning av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt hästverksamhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna tekniska specifikation ger rekommendationer avseende den närmare tillämpningen av lagar, förordningar och myndighetsregler (föreskrifter och allmänna råd) vad gäller byggnads- och installationstekniska frågor för ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt hästverksamhet. Även vissa plan-, bygglovs- och förprövningsfrågor behandlas, huvudsakligen gällande gränsdragningsfrågor och konflikter mellan olika reglers giltighet och tillämplighet.ANM. Även om den tekniska specifikationen behandlar många bygg- och installationstekniska frågor har det inte varit möjligt att inkludera krav och rekommendationer från olika typer av branschstandarder. Den som planerar att bygga en anläggning för t.ex. mjölkkor, grisar, fjäderfä eller ett ridstall, måste beakta också de branschregler, som finns för flertalet aktiviteter. Kontakt bör i ett tidigt skede tas med branschförening och tilltänkta kunder/inköpare (t.ex. mejeri), och gärna också med en rådgivare (konsult) med erfarenhet från branschen i fråga.

Ämnesområden

Lantbruksbyggnader Allmänt (65.040.01) Byggnader Allmänt (91.040.01)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 37:2012

Ekonomibyggnader - Tillämpningar till Boverkets och Jordbruksverkets regler avseende utformning av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt hästverksamhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lantbruksbyggnader, SIS/TK 520

Internationell titel: Ekonomibyggnader - Tillämpningar till Boverkets och Jordbruksverkets regler avseende utformning av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt hästverksamhet

Artikelnummer: STD-85673

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-03-06

Antal sidor: 104