Standard Svensk standard · SS 12000:2020

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 12000:2020

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 675 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 675 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 680 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Skolverket har tecknat ett avtal med SIS så att SIS kan tillhandahålla standarden kostnadsfritt i read only-format, följ länken nedan för att registrera dig och ta del av standarden
Standarder för informationshantering inom utbildningssektorn >> 
 

Det här innebär standarden SS 12000

Standarden är en överenskommelse om hur olika it-system ska kommunicera med varandra. Hur data ska överföras från ett system till ett annat, på vilket sätt och hur den ser ut.

Omfattning

Standard anger krav på datautbytet inom skolväsendet mellan följande processer och från följande processer till andra processer:

  • Skoladministration
  • Tjänstefördelning 
  • Schemaläggning 
  • Närvarohantering
  • Betygshantering

Standarden och tillhörande fil

Standarden består av grunddokumentet i form av en PDF-fil och av en teknisk specifikation enligt OpenAPI 3.0.

SS 12000:2020 utg. 2 som PDF
För att ta del av standarden kostnadsfritt krävs registrering, se Avtal med Skolverket ovan.
Önskar du köpa standarden görs det via denna sida under Köp denna standard i högerkolumnen.

SS 12000:2020 utg. 2 enligt OpenAPI 3.0
Utöver att tillhandahålla standarden som PDF finns även definition av standarden enligt specifikationen OpenAPI 3.0 att tillgå.

Definition av standarden enligt specifikationen OpenAPI 3.0 >>

Läs mer om SS 12000:2020 utgåva 2

Mer information om standarden finner du på standardens egen informationssida.

Samlad information om SS 12000:2020 - utgåva 2 >>

Omfattning
Det finns ett antal proprietära lösningar för att överföra information mellan skoladministrativa
system och andra system som används inom skolans verksamhet. Befintliga lösningar är utförda
på olika sätt hos respektive leverantör. Både kunder och leverantörer önskar lösningar som är
standardiserade och leverantörsoberoende för att minska kostnader och förbättra kvaliteten på
integrationer mellan olika system.
Historiskt har specifikationer från IMS, såsom IMS Enterprise från 2001, använts i branschen. En
av drivkrafterna bakom arbetet med SS12000 är att hitta en modernare och mer precis
informationsmodell för svenska skolan. Från IMS finns nu OneRoster, som kan tyckas lösa ungefär
samma problem som SS12000. Synar man den närmare så saknar den för mycket av det som är
specifikt för svensk skola för att på riktigt vara ett steg framåt från gamla IMS Enterprise.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom utbildning (35.240.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 12000:2020

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 675 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 675 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 680 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Informationshantering inom utbildningssektorn, SIS/TK 450

Internationell titel: Information management - Interface for information exchange between school administration processes

Artikelnummer: STD-80026132

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-11-19

Antal sidor: 92

Ersätter: SS 12000:2018