Standard Svensk standard · SS-ISO 19111-2:2009

Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga koordinatbaserade referenssystem - Del 2: Utökning för parametriska värden (ISO 19111-2:2009, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19111-2:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19111-2:2009

Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga koordinatbaserade referenssystem - Del 2: Utökning för parametriska värden (ISO 19111-2:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 19111 specifies the conceptual schema for the description of spatial referencing using parametric values or functions. It applies the schema of ISO 19111 to combine a position referenced by coordinates with a parametric value to form a spatio-parametric coordinate reference system (CRS). The spatio-parametric CRS can optionally be extended to include time. The intended users of this part of ISO 19111 are producers and users of environmental information. Parameters which are attributes of spatial locations or features, but which are not involved in their spatial referencing, are not addressed by this part of ISO 19111.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19111-2:2009

Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga koordinatbaserade referenssystem - Del 2: Utökning för parametriska värden (ISO 19111-2:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Spatial referencing by coordinates - Part 2: Extension for parametric values (ISO 19111-2:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-70746

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-07

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-EN ISO 19111-2:2012