Standard Svensk standard · SS-ISO 19005-2:2011

Dokumenthantering - Filformat för elektroniska dokument för långtidsbevarande - Del 2: Användning av ISO 32000-1 (PDF/A-2) (ISO 19005-2:2011, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19005-2:2011

Dokumenthantering - Filformat för elektroniska dokument för långtidsbevarande - Del 2: Användning av ISO 32000-1 (PDF/A-2) (ISO 19005-2:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 19005 specifies the use of the Portable Document Format (PDF) 1.7, as formalized in ISO 32000-1, for preserving the static visual representation of page-based electronic documents over time. This part of ISO 19005 is not applicable to - specific processes for converting paper or electronic documents to the PDF/A format, - specific technical design, user interface, implementation, or operational details of rendering, - specific physical methods of storing these documents, such as media and storage conditions, or - required computer hardware and/or operating systems.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) Övrigt (37.100.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19005-2:2011

Dokumenthantering - Filformat för elektroniska dokument för långtidsbevarande - Del 2: Användning av ISO 32000-1 (PDF/A-2) (ISO 19005-2:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A-2) (ISO 19005-2:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-82193

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-17

Antal sidor: 52