Standard Svensk standard · SS-EN 15907:2010

Filmidentifiering - Ökade möjligheter för utbyte av metadata - Datastrukturer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15907:2010

Filmidentifiering - Ökade möjligheter för utbyte av metadata - Datastrukturer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Omfattning
This European Standard specifies a set of metadata for the description of cinematographic works, as well as a terminology for use by parties wishing to exchange such descriptive metadata. It also defines some basic entities and relationships useful for defining data models as well as for structuring hierarchically ordered and serialised representations of metadata about cinematographic works including their variants, manifestations, and items. Specific vocabularies for values of elements and attributes are mandated only in selected cases, and only if these vocabularies are actively maintained by a standardisation body.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15907:2010

Filmidentifiering - Ökade möjligheter för utbyte av metadata - Datastrukturer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Film identification - Enhancing interoperability of metadata - Element sets and structures

Artikelnummer: STD-74795

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-08-05

Antal sidor: 48