Standard Svensk standard · SS-EN 12641-1:2005

Växelflak och lastfordon - Dragbara kapellsidor - Del 1: Minimikrav

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12641-1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12641-1:2005

Växelflak och lastfordon - Dragbara kapellsidor - Del 1: Minimikrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies minimum requirements for the strength and attachment of tarpaulins used on swap bodies for combined transport and may be used for other applications, e.g. commercial vehicles.

Ämnesområden

Containrar för allmän användning (55.180.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12641-1:2005

Växelflak och lastfordon - Dragbara kapellsidor - Del 1: Minimikrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lastsäkring - Godstransporter, SIS/TK 591

Internationell titel: Swap bodies and commercial vehicles - Tarpaulins - Part 1: Minimum requirements

Artikelnummer: STD-40378

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-08-04

Antal sidor: 9

Ersätter: SS-EN 12641-1

Ersätts av: SS-EN 12641-1:2019