Standard Svensk standard · SS-ISO 19112:2004

Geografisk information - Modell för att beskriva icke koordinatbaserade referenssystem

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19112:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19112:2004

Geografisk information - Modell för att beskriva icke koordinatbaserade referenssystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard defines the conceptual schema for spatial references based on geographic
identifiers. It establishes a general model for spatial referencing using geographic identifiers, defines the
components of a spatial reference system and defines the essential components of a gazetteer.
Spatial referencing by coordinates is addressed in ISO 19111. However, a mechanism for recording
complementary coordinate references is included.
This International Standard enables producers of data to define spatial reference systems using geographic identifiers and assists users in understanding the spatial references used in datasets. It enables gazetteers to be constructed in a consistent manner and supports the development of other standards in the field of geographic information.
This International Standard is applicable to digital geographic data, and its principles may be extended to other forms of geographic data such as maps, charts and textual documents.

Ämnesområden

Postala tjänster (03.240) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19112:2004

Geografisk information - Modell för att beskriva icke koordinatbaserade referenssystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers

Artikelnummer: STD-36128

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-05-14

Antal sidor: 23

Ersätts av: SS-EN ISO 19112:2005