Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19112:2005

Geografisk information - Modell för att beskriva icke koordinatbaserade referenssystem (ISO 19112:2003)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19112:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19112:2005

Geografisk information - Modell för att beskriva icke koordinatbaserade referenssystem (ISO 19112:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden anger hur referenssystem, som baseras på ortnamn snarare än på koordinater, ska beskrivas till innehåll och struktur. Sådana referenssystem kallas ibland indirekta referenssystem. Standarden innehåller ett schema som kan användas för register över geografiska indelningar, gator och andra platser.

Standarden vänder sig till den som utvecklar tjänster som bygger på ortnamnsregister.

Revidering pågår.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This International Standard defines the conceptual schema for spatial references based on geographic identifiers. It establishes a general model for spatial referencing using geographic identifiers, defines the components of a spatial reference system and defines the essential components of a gazetteer. Spatial referencing by coordinates is addressed in ISO 19111. However, a mechanism for recording complementary coordinate references is included. This International Standard enables producers of data to define spatial reference systems using geographic identifiers and assists users in understanding the spatial references used in datasets. It enables gazetteers to be constructed in a consistent manner and supports the development of other standards in the field of geographic information. This International Standard is applicable to digital geographic data, and its principles may be extended to other forms of geographic data such as maps, charts and textual documents.

Ämnesområden

Postala tjänster (03.240) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19112:2005

Geografisk information - Modell för att beskriva icke koordinatbaserade referenssystem (ISO 19112:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers (ISO 19112:2003)

Artikelnummer: STD-38714

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-02-04

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 19112:2004

Ersätts av: SS-EN ISO 19112:2019