Standard Svensk standard · SS-ISO 55002:2014

Ledningssystem för tillgångar - Vägledning för uppfyllande av ISO 55001 (ISO 55002:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 55002:2018 , SS-ISO 55002:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 55002:2014

Ledningssystem för tillgångar - Vägledning för uppfyllande av ISO 55001 (ISO 55002:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard ger vägledning för hur ledningssystem för förvaltning av tillgångar är tänkta att tillämpas enligt kraven i ISO 55001. Denna internationella standard kan tillämpas på alla typer av tillgångar och organisationer, oberoende av typ och storlek.ANM. 1 Denna internationella standard är avsedd att användas för förvaltning av fysiska tillgångar i synnerhet, men den kan även tillämpas på andra typer av tillgångar. ANM. 2 Denna internationella standard innehåller inte finansiella, bokföringsmässiga eller tekniska riktlinjer för förvalt-ning av specifika typer av tillgångar. ANM. 3 I ISO 55000, ISO 55001 och i denna internationella standard avses med termen ”ledningssystem för tillgångar” ett ledningssystem för förvaltning av tillgångar.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Value Management (04.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 55002:2014

Ledningssystem för tillgångar - Vägledning för uppfyllande av ISO 55001 (ISO 55002:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Asset management, SIS/TK 552

Internationell titel: Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001 (ISO 55002:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)

Artikelnummer: STD-8014516

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-27

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-ISO 55002:2014

Ersätts av: SS-ISO 55002:2018 , SS-ISO 55002:2018