Standard Svensk standard · SS-ISO 22301:2012

Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet - Krav (ISO 22301:2012, Corrected version, 2012-06-15, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 22301:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22301:2012

Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet - Krav (ISO 22301:2012, Corrected version, 2012-06-15, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard för ledning av kontinuitet anger krav för att planera, upprätta, införa, tillämpa, övervaka, underhålla och ständigt förbättra ett dokumenterat ledningssystem för att skydda mot, minska sannolikheten och förbereda för, agera på och återställa efter avbrott, när de inträffar.Kraven i denna standard är allmänna och avsedda att vara tillämpbara för varje organisation eller delar av en sådan, oavsett typ, storlek och inriktning. I vilken utsträckning dessa krav är tillämpbara är beroende av organisationens komplexitet och verksamhetsomgivning.Denna standard är tillämpbar för alla organisationer oavsett storlek och inriktning som villa) upprätta, införa, underhålla och förbättra ett ledningssystem för kontinuitet,b) säkerställa att en fastställd kontinuitetspolicy följs,c) visa inför andra att organisationen arbetar efter standarden,d) söka certifiering av sitt ledningssystem från ett ackrediterat certifieringsorgan, ellere) göra en egenbedömning och egen förklaring av överensstämmelse med denna standard.Denna standard kan användas för att bedöma en organisations förmåga att uppfylla dess egna behov och förpliktelser i fråga om kontinuitetshantering.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Samhällssäkerhet (04.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22301:2012

Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet - Krav (ISO 22301:2012, Corrected version, 2012-06-15, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Societal security - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2012, Corrected version, 2012-06-15, IDT)

Artikelnummer: STD-86539

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-28

Antal sidor: 72

Ersätts av: SS-EN ISO 22301:2014