Standard Svensk standard · SS-ISO 10018:2012

Kvalitetsledning - Riktlinjer för att hantera medarbetares delaktighet och kompetens (ISO 10018:2012, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 10018:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10018:2012

Kvalitetsledning - Riktlinjer för att hantera medarbetares delaktighet och kompetens (ISO 10018:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 592 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard provides guidance on engaging people in an organization’s quality management system, and on enhancing their involvement and competence within it. This International Standard is applicable to any organization, regardless of size, type, or activity.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Personaladministration (03.100.30) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Övrigt kvalitet (03.120.99) Ledningssystem för kompetensförsörjning (04.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10018:2012

Kvalitetsledning - Riktlinjer för att hantera medarbetares delaktighet och kompetens (ISO 10018:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 592 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management - Guidelines on people involvement and competence (ISO 10018:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-89414

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-23

Antal sidor: 40

Ersätts av: SS-ISO 10018:2020