Standard Svensk standard · SS-ISO 22241-2:2006

Vägfordon - Dieselmotorer - Tillsats AUS 32 för reduktion av NOx - Del 2: Provningsmetoder (ISO 22241-2:2006, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 22241-2:2019 Korrigeras av: SS-ISO 22241-2:2006/Cor 1:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22241-2:2006

Vägfordon - Dieselmotorer - Tillsats AUS 32 för reduktion av NOx - Del 2: Provningsmetoder (ISO 22241-2:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 22241 specifies test methods required for determination of the quality characteristics of the NOx reduction agent AUS 32 (aqueous urea solution) specified in ISO 22241-1. In the remaining parts of ISO 22241, the term “NOx reduction agent AUS 32” will be abbreviated to “AUS 32”.

Ämnesområden

Bränslesystem (43.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22241-2:2006

Vägfordon - Dieselmotorer - Tillsats AUS 32 för reduktion av NOx - Del 2: Provningsmetoder (ISO 22241-2:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Motorer i bilar, SIS/TK 220

Internationell titel: Diesel engines - NOx reduction agent AUS 32 - Part 2: Test methods (ISO 22241-2:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-46862

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 46

Ersätts av: SS-ISO 22241-2:2019